| |

Activitat

Gestió d'aparcaments

Saba és un operador industrial de referència en el desenvolupament de solucions en l’àmbit de la mobilitat urbana, especialitzat en la gestió d’aparcaments. Amb una plantilla de més de 1.400 persones, el Grup està present en cinc països d’Europa i l’Amèrica Llatina i compta amb prop de 200.000 places d’aparcament distribuïdes en aproximadament 370 centres.

Saba opera en tots els àmbits del sector —concessió administrativa, propietat, gestió i lloguer— i disposa d’una cartera diversificada d’actius i serveis amb un denominador comú: incloure els estàndards més alts de qualitat, innovació, experiència i servei al client que enforteixen el factor diferenciador de la marca Saba i converteixen les infraestructures en elements clau de la mobilitat. Així, l’oferta d’aparcaments abasta àrees d’especialització com ara els centres històrics, comercials, hospitalaris i logístics; aeroports, zones turístiques o de residents, i zones d’estacionament regulat en superfície.

Des del seu naixement el 2011, Saba s’ha fixat el creixement com a principal repte estratègic. Això ha permès sortejar etapes econòmicament adverses amb capacitat per crear valor per a l’accionista. Així, des de 2011 s’ha incrementat en un 81% el nombre d’aparcaments i en un 43% el nombre de places. Una expansió que se sustenta sobre una situació financera sòlida, amb una inversió acumulada de més de 540 milions d’euros en operacions com les d’Adif i Bamsa i CPE, a Portugal.

La companyia va culminar el 2016 la desinversió en l’àrea de parcs logístics, emmarcada en el pla estratègic de reordenació d’actius i que permetrà a Saba créixer amb major capacitat en l’activitat d’aparcaments. Aquestes operacions, unides a les accions de refinançament de la companyia i la cerca permanent d’elements que millorin l’estructura financera, doten Saba de recursos per afrontar una nova etapa de creixement, així com una major eficiència en aquest àmbit.

Saba incorpora una visió de llarg termini i de compromís amb els actius que gestiona i amb les Administracions amb les quals col·labora. El cicle de vida de la companyia és el dels actius en cartera, en molts casos sota concessió (al voltant de 100.000 places d’aparcament), en altres, en propietat, que es complementen amb actius en lloguer i de gestió per a tercers, però en tots prestant un servei públic i de llarg termini. És a dir, la visió de Saba és industrial.

Visita saba.es per a descobrir els avantatges d’aparcar a Saba: www.saba.es

Places per tipologia de contracte*
País
Propietat
Concessió
Concessió ZR**
Gestió
Lloguer
Total
Espanya***
4.820
54.561
6.214
64.598
2.623
132.816
Itàlia
1.519
19.045
6.885
225
233
27.9070
Portugal
681
9.985
1.313
3.957
783
16.7191
Xile
0
5.065
495
12.168
0
17.728
Xifres a tancament del 2016.

(*) Inclou places destinades a rotació, lloguer, cessió d’ús i en propietat. No s’hi inclouen places de motos.
(**) Concessió Zona Regulada.
(***) Espanya inclou les places gestionades per Saba a Andorra (291 plazas en règim de lloguer).