| |

Informació Corporativa

Què és Saba?

Saba és un operador industrial de referència en el desenvolupament de solucions en l’àmbit de la mobilitat urbana especialitzat en la gestió d’aparcaments. Amb una plantilla de més de 1.300 persones, el Grup està present en cinc països d’Europa i Amèrica Llatina i té 195.000 places d’aparcament distribuïdes en 371 centres.

Criteria CaixaHolding, com a accionista de referència, Torreal, KKR i ProA Capital, juntament amb 3.500 accionistes minoritaris, conformen l’accionariat de Saba.

La companyia es marca com a objectiu la cotització en Borsa en condicions òptimes de mercat. Disposa d’una estructura financera equilibrada i un portafoli d’actius de qualitat que combinen maduració i desenvolupament. Està orientada al treball directe amb les administracions públiques, que regulen les concessions, i els clients, ja que s’adapta a les seves necessitats.La filosofia de gestió i desenvolupament de la companyia es basa en