| |

Sala de Premsa

ContactePREMSA
Telèfons: +34 93 557 55 59/5526


IMATGE I PUBLICITAT
Telèfons: +34 93 557 55 34/5559


RELACIONS INSTITUCIONALS
Telèfons: +34 93 557 55 34/5659


INFORMACIÓ GENERAL
Tel. +34 93 557 55 00
Fax +34 93 557 56 01
Saba Infraestructuras, S.A.
Avda. Parc Logístic, 22-26
08040 Barcelona

Dades personals:
Us informem, de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desenvolupament, que les dades que ens faciliteu voluntàriament en el vostre correu electrònic seran incloses en un fitxer propietat de Saba Infraestructuras, S.A., amb la finalitat de gestionar la petició i/o consulta realitzada. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició si us adreceu a Saba Infraestructuras, S.A., Av. del Parc Logístic 22-26, 08040 de Barcelona (ref. Dades personals).