| |

Responsabilitat social corporativa

Compromís de Saba amb la societat

Saba manté acords amb empreses i fundacions que facilitin la inserció de col·lectius amb dificultats per incorporar-se al món laboral.

  • Programa Incorpora de l'Obra Social "La Caixa", una iniciativa basada en la intermediació laboral que té com a objectiu facilitar la integració en el mercat de treball a persones en risc d'exclusió social.
  • Fundació Once i el Grup Sifu, per a la subcontractació de serveis auxiliars en aparcaments, en aquests casos, impulsant la integració de persones amb discapacitat.

Saba també subscriu els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, especialment en els que concerneixen a l'acció pel clima, en la línia de les accions d'eficiència energètica, i a les ciutats i comunitats sostenibles