| |

Responsabilitat social corporativa

Equip humà

Les persones són la base essencial pel desenvolupament, el creixement i el que podria denominar-se com l’estil Saba: cultura de servei al client, compromís amb l’entorn, responsabilitat i honestedat amb els proveïdors i implicació amb la societat.