| |

Responsabilitat social corporativa

Informe RSC

L’acompliment de Saba en matèria de sostenibilitat es recull i desenvolupa anualment a l’Informe de RSC. Aquest document reuneix els principals aspectes mediambientals, socials, econòmics i de bon govern derivats de les activitats de Saba.