| |

Responsabilitat social corporativa

Medi ambient

Saba, conscient de l’impacte que la seva activitat genera sobre el medi ambient, s’esforça per integrar la sostenibilitat en el dia a dia de la companyia. Aquestes són les principals àrees de treball en matèria mediambiental.

Consums energèticsPetjada de carboni: Esforç constants per la reducció d’emissions

Desde 2011, Saba calcula anualmente su huella de carbono con el objetivo de conocer el impacto de la empresa sobre el cambio climático. En este sentido, las emisiones de CO2 en términos comparables se redujeron un 0,7% en 2015 respecto al año anterior.