| |

Responsabilitat social corporativa

Mobilitat Sostenible

L’adjudicació el novembre de 2014 del 60% de la companyia mixta Bamsa, que gestionarà 26 aparcaments a Barcelona amb un total de 12.555 places i per un període de 25 anys, constitueix una operació de col·laboració público-privada que entronca amb la naturalesa concessional i de vinculació al territori de Saba i permet dissenyar una proposta per la gestió de la mobilitat dels centres urbans, així com reforçar el futur de la companyia.


Principals àrees d’actuació

Places més àmplies i adaptades
Instal·lacions modernes
Fórmules comercials i de fidelització
Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics
Reducció d’emissions de CO2:
il·luminació LED
Sistema de gestió dinàmica de l’ocupació
Planificació del desplaçament
Informació en temps real
Agilitat en l’accés i la sortida
Sistemes unificats de control i cobrament
Centre d’Atenció i Control (CAC)
Connexió amb els Centres Municipals de Trànsit
Complementarietat vehicle privat-transport públic
Oferta de transports alternatius
Política comercial integrada

Principals iniciatives

Proyecto SEAT PathFinder
Consiste en la integración de la información sobre aparcamiento (tiempo real) en la electrònica del vehículo.
Samsung Pay | LaCaixa | BBVA | NFC
Disponible en BAMSA y ADIF.
Cobertura 4G
En todos los aparcamientos.
Publicación de datos de ocupación
En bases de datos municipales.


Descarregar PDF