| |

Responsabilitat social corporativa

Qualitat de servei

El CAC, un element diferenciador en l’atenció al clientEl Centre d'Atenció i Control (CAC) comptava el 2015 amb 99 aparcaments connectats, i ha finalitzat 2016 amb més de 120 emplaçaments adherits, incloent també aparcaments de Portugal. El CAC, amb la seva doble funció d'explotació i d'atenció comercial, ha suposat una millora respecte el nivell del servei al client gràcies a la seva funció de centre d'atenció telefònica.


Remodelació dels aparcamentsFuncionalitat

 • Millor mobilitat dels vehicles:
  En la seva circulació.
  En les maniobres d’estacionament.
 • Ajuda a l’orientació de vianants:
  En la seva mobilitat habitual.
  En situacions d’emergència.

Visibilitat i comunicació dins de l’aparcament

 • Millor identificació de la senyal elèctrica i els cartells.
 • Portes d’emergència millor identificades.

Durabilitat de les pintures

 • Més sostenibles.

Lluminositat

 • Millora de la seguretat i confort.
 • Estalvi energètic.

Eficiència i sostenibilitat

 • Estalvi d’emissions.
 • Modernització de la imatge de Saba.