| |

Responsabilitat social corporativa

La RSC a Saba

Saba integra la sostenibilitat com un factor inherent a la presa de decisions. Aquesta voluntat es tradueix en la seva incorporació als processos de gestió interna, al mateix nivell de factors com l’anàlisi de rendibilitat dels projectes, el cost del finançament, l’estratègia comercial o les tecnologies de la informació, entre altres aspectes.

La RSC forma part de l’estratègia de negoci de Saba des de la seva fórmula competitiva i de diferenciació, apostant per un model operatiu on els diferents eixos que defineixen l’empresa queden integrats en l’execució de l’activitat: la companyia disposa, a més a més, de diferents canals de comunicació per facilitar que accionistes, clients i proveïdors, juntament amb l’equip humà de la companyia, puguin transmetre als Òrgans de Govern de Saba les seves inquietuds, així com les oportunitats de millora.

La RSC a Saba es vehicula a través del seu Sistema Integrat de Gestió (SIG), basat en la gestió per processos i enfocat a una millora contínua de l’organització. Saba integra dins d’aquest sistema els diferents aspectes relacionats amb la qualitat de gestió i de servei, el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

Eixos d’actuació
Mobilitat sostenible
Implantació del VIA T
a l’entrada i a la sortida
Eficiència energètica
i petjada de carboni
Canvi de lluminàries
convencionals per tecnologia
LED
Sistema Integrat
de Gestió (SIG)
Gestió ambiental i de qualitat.
Prevenció de Riscos
Laborals
Acció social
Integració laboral de persones
amb discapacitat
Bon Govern
Codi Ètic.
Manual de Prevenció
de Delictes
Desenvolupament
de persones
Diàleg i col·laboració


Aquests criteris estan acreditats a través de diferents certificacions: