| |

Accionistes

Junta General

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011
15-06-2016

JUNTA GENERAL 2016

Saba confirma la recuperació de l’activitat en el seu negoci d’aparcaments i manté la seva voluntat de creixement i diversificació geogràfica com a objectius prioritaris

JUNTA GENERAL 2016

Saba ha celebrat avui la seva Junta General Ordinària d’Accionistes, durant la qual ha valorat l’exercici de 2015, un any en el que s’ha confirmat la recuperació de l’activitat del seu negoci d’aparcaments i en el que el creixement i la diversificació geogràfica s’han mantingut com a objectius prioritaris. Així mateix, ha realitzat un balanç dels cinc primers anys de la companyia en el que es destaca el creixement de les principals magnituds, la transformació interna que ha permès incrementar l’eficiència operativa del Grup, desenvolupar una gestió activa dels contractes i culminar oportunitats de creixement, implantant iniciatives que han permès situar Saba com a referent tecnològic i comercial del sector.

La recuperació de l’activitat del negoci d’aparcaments de Saba és un dels fets més rellevants de 2015, confirmant la tendència positiva de 2014. Així ho ha destacat el President de Saba, Salvador Alemany, en el decurs de la seva intervenció. La companyia va tancar l’exercici amb un increment global del 6%, que representa un total de 73 milions d’hores de rotació facturades, i un 2% en termes comparables, sense tenir en compte el creixement.

Per la seva banda, el Conseller Delegat de Saba, Josep Martínez Vila, ha assenyalat a més la recuperació significativa dels abonats, amb un augment del 23% el 2015,  del 7% en termes comparables, fins als 37.509 abonats, “gràcies a les accions comercials empreses i a la millora de les variables macroeconòmiques i del consum. Ha avançat també als accionistes les dades d’activitat del període gener-maig de 2016, en el que la rotació en tot el Grup s’ha incrementat en un 8%, un 5% en termes comparables, que representa 31 milions d’hores facturades, i el creixement en abonats en un 18%, del 4% en termes comparables, fins els 43.117 abonats.

Quant a les principals magnituds de gestió de Saba,  els ingressos d’explotació ordinaris de Saba se situen, a tancament de 2015, en els 222 milions d’euros (+3%), mentre que l’EBITDA ordinari assoleix els 103 milions d’euros (+11%). Considerant l’impacte de les desinversions, la xifra d’ingressos seria de 240 milions d’euros (+12%), i la d’EBITDA, de 121 milions d’euros (+30%), amb un marge del 46%, “que ha evolucionat de forma creixent en els últims anys, malgrat un entorn de caiguda de l’activitat, gràcies principalment a la implantació de mesures de millora i d’eficiència, les noves inversions en tecnologia i innovació comercial, així com les noves operacions de desenvolupament”, ha constatat Josep Martínez Vila.DOCUMENTACIÓ DE LA JUNTA
15-06-2016

Nota de premsa

Informe Anual 2015 (ES)

Informe Anual 2015 (versió abreujada)

RSC 2015 (versió abreujada)

Oferta Criteria adquisició 1,2% Saba

Web Informe Anual 2015