| |

Accionistes

Junta General

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011
31-05-2017

JUNTA GENERAL 2017

Saba Infraestructures convoca Junta General Ordinària d'Accionistes per al pròxim dia 31 de maig de 2017

JUNTA GENERAL 2017

Saba ha celebrat avui la seva Junta General Ordinària d’Accionistes, durant la qual ha valorat l’exercici de 2016, un any en el que s’ha confirmat la recuperació de l’activitat i s’han complert les expectatives marcades quant a creixement, innovació tecnològica i comercial, i millora de la qualitat de servei. Després de tancar l’octubre de 2016 la desinversió en parcs logístics, que ha permès reforçar l’estructura financera de la companyia, Saba inicia ara una etapa orientada totalment cap al creixement en aparcaments, amb l’objectiu de consolidar la companyia com un dels principals referents internacionals del sector. 

La companyia va finalitzar 2016 amb un increment global de la seva activitat d’aparcaments del 9%, que representa un total de 79 milions d’hores facturades, un 5% en termes comparables, sense tenir en compte el creixement. Per primera vegada des de 2008, la companyia ha registrat dos exercicis positius. En aquest mateix capítol, destaca també la millora en el nombre d’abonats respecte el 2015, amb un augment del 14% fins els 43.000 abonats, un 4% en termes comparables. En el període gener-abril de 2017 es manté el bon ritme de l’activitat, amb xifres que constaten la recuperació del sector: la rotació de tot el Grup s’ha incrementat en un 6%, un 3% en termes comparables, fins les 26 milions d’hores facturades, amb un nombre d’abonats de 43.600 a tancament del passat mes d’abril.

Saba va culminar l’octubre de 2016 la desinversió del seu negoci de parcs logístics. Entre 2011 i 2016, la companyia ha dut a terme quatre operacions de desinversió successives que totalitzen 300 milions d’euros en fons propis, maximitzant el valor d’aquesta línia de negoci i permetent afrontar operacions significatives, reforçant així mateix la capacitat de Saba per seguir creixent en l’activitat d'aparcaments. “Aquest procés de transformació no només ha facilitat el finançament del notable creixement en la gestió d’aparcaments amb l’objectiu d’aconseguir un posicionament internacional de primer ordre, sinó que també ens ha donat els fluxos necessaris per superar els últims anys de crisi de consum que va afectar l’ocupació en el sector d’aparcaments”, ha explicat el President de Saba, Salvador Alemany.

Per la seva banda, el Conseller Delegat de Saba, Josep Martínez Vila, ha posat l’accent en que, després de tancar aquesta etapa, Saba “seguirà analitzant totes les oportunitats de creixement que se’ns presentin, sempre amb sentit industrial i estratègic”. “Perseguim la diversificació geogràfica i la dimensió per poder ser més competitius”, ha afegit. La transformació interna assolida des de 2011, junt amb l’augment de perímetre i l’optimització de l’estructura financera, com l’operació de refinançament tancada recentment per Saba, “deixen la companyia preparada per afrontar noves operacions de creixement”, ha matisat Josep Martínez Vila.DOCUMENTACIÓ DE LA JUNTA
31-05-2017

Nota de premsa

Informe Anual 2016

Web Informe Anual 2016