| |

Accionistes

Junta General

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011
14-09-2018

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 2018

Saba celebra Junta General Extraordinària d’Accionistes després del canvi en la configuració accionarial de la companyia

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 2018

Saba Infraestructures (Saba) ha celebrat avui la seva Junta General Extraordinària d’Accionistes, després dels canvis en la configuració accionarial de la companyia, fets públics el passat 30 de juliol, i que posicionen CriteriaCaixa amb el 98,8% de Saba. El President i el Conseller Delegat de Saba, Salvador Alemany i Josep Martínez Vila, respectivament, han fet referència a l'adquisició a Torreal, KKR i ProA del 48,7% de Saba per part de CriteriaCaixa, una operació que va suposar un desemborsament de 438 milions d'euros, fet que representa un valor per acció d'1,217 euros, situant el valor total de Saba en 900 milions d'euros.

El President de Saba, Salvador Alemany, ha recordat que el 2011 els accionistes van aportar 400 milions d'euros en escollir l’opció de dividend extraordinari distribuït per Abertis per a la creació de Saba. Salvador Alemany ha subratllat que “no hi ha dubte que, set anys després, Saba ha superat àmpliament i a tots els nivells les expectatives que els accionistes vam marcar-nos”. Així mateix, ha afegit que en aquest mateix període, Saba ha repartit 80 milions d’euros amb càrrec a la partida de prima d'emissió. En resum, “de la inversió de 0,54 euros per acció el 2011 es passaria el 2018 a 1,325 euros per acció en total per a tots aquells accionistes que acceptin l’oferta de CriteriaCaixa”, ha afegit el President de Saba.

Quant a les principals magnituds de gestió de Saba entre gener i juliol de 2018, els ingressos d'explotació ordinaris se situen en 128 milions d'euros (+4%), mentre que l’EBITDA ordinari arriba fins els 60 milions d'euros (+6%).

El Conseller Delegat de Saba, Josep Martínez Vila també ha explicat que, des del passat mes de juny, la companyia ha culminat diverses operacions d'expansió a Xile i Portugal. Així, ha resultat adjudicatària de la concessió per 35 anys de l'aparcament General Mackenna, amb 390 places, a Santiago de Xile, i ha renovat per 7 anys el contracte de gestió de la Clínica las Condes, amb 2.700 places, també a Santiago de Xile. 

A Portugal, ha engegat l'explotació per 10 anys de l'aparcament d’Exponor, amb 2.000 places i localitzat a Matosinhos, prop de Porto, i ha signat un nou contracte de lloguer per 35 anys per a la gestió de l'aparcament del Pàrquing Campus Nova School of Bussiness & Economics, amb 520 places i situat al municipi de Cascais, a 20 kilòmetres de Lisboa. 

Josep Martínez Vila ha destacat que la companyia compta, després de la distribució de la prima d’emissió, amb un volum de tresoreria de 80 milions d’euros, el marge de 50 milions d’euros en pòlisses de crèdit i una ràtio de deute net/EBITDA de 4,5x que li permeten continuar amb l’estratègia de desenvolupament i poder fer front adequadament a noves adquisicions.

12-06-2018

JUNTA GENERAL 2018

Saba va assolir el 2017 per primera vegada els 100 milions d’EBITDA (+6%) i manté el creixement i la diversificació geogràfica com a objectiu prioritari

JUNTA GENERAL 2018

Saba ha celebrat avui la seva Junta General Ordinària d’Accionistes, durant la qual ha valorat l’exercici de 2017, marcat per la transformació tecnològica de la companyia, la millora contínua i la insistència en aportar valor afegit a la qualitat de servei al client, així com l’aposta decidida per mantenir el creixement com a objectiu prioritari, de la mateixa manera que seguir optimitzant la gestió recurrent del perímetre consolidat.

El 2017, es confirma la consolidació de la millora de l’activitat d’aparcaments. Saba va finalitzar l’exercici amb un increment global del 2% i del 4% a Europa, que equival a un total de 80 milions d’hores facturades i representa encadenar un ritme a l’alça durant tres exercicis consecutius. En aquest mateix capítol destaca, així mateix, el nombre d’abonats respecte el 2016, amb un augment del 3% fins els més de 44.000 abonats.

En el període gener-abril de 2018 es manté el bon ritme, amb xifres que segueixen constatant la recuperació i el fiançament del sector: l’activitat de rotació de tot el Grup s’ha incrementat en un 2%, fins els 26 milions d’hores facturades, amb 46.500 abonats a tancament del passat mes d’abril.

Pel que fa a les principals magnituds de gestió de Saba de 2017, els ingressos d’explotació ordinaris se situen en 213 milions d’euros (+4%), mentre que l’EBITDA ordinari assoleix per primer cop els 100 milions d’euros, amb un marge d’explotació del 47%, el més alt del sector entre les grans companyies a nivell internacional.DOCUMENTACIÓ DE LA JUNTA
14-09-2018

Nota de premsa

Oferta Criteria adquisició 1,2% SabaDOCUMENTACIÓ DE LA JUNTA
12-06-2018

Nota de premsa

Informe Anual 2017

Web Informe Anual 2017