| |

Activitat

Gestió d'aparcaments

Saba és un operador industrial de referència en el desenvolupament de solucions en l'àmbit de la mobilitat urbana, especialitzat en la gestió d'aparcaments. La companyia desenvolupa seva activitat amb visió industrial en tots els àmbits del sector de l'aparcament i disposa d'excel·lents ubicacions, fruit d'una política de creixement selectiu per garantir els màxims estàndards de qualitat, innovació i experiència. Tot això sota l'eix conductor del servei al client com a pilar central, el factor diferenciador de Saba.

En el tancament de l'exercici 2019, Saba disposa d'una plantilla de més de 2.400 persones i està present en 188 ciutats de nou països d'Europa i Amèrica Llatina, gestionant 1.231 aparcaments i 403.003 places.

El model de negoci de Saba es basa en la ubicació geogràfica privilegiada dels seus actius, l'excel·lència en la qualitat de servei i l'enfocament comercial, a més de la introducció proactiva de tecnologia, la gestió dels seus contractes i una mida adequada que facilita l'eficiència, la competitivitat i la internacionalització. El Grup té una combinació d'actius en diferents etapes del seu cicle de vida, la majoria dels quals en etapa madura amb marges elevats, un factor que permet finançar els actius en etapa de desenvolupament. La vida mitjana dels contractes és, actualment, de 21 anys, la qual cosa garanteix el futur de l'empresa.

Saba treballa amb la convicció d'arribar a la innovació més avançada i noves estratègies comercials, incorporant serveis intel·ligents associats a la mobilitat de persones i vehicles. Va ser pionera en la instal·lació del VIA T a Espanya i va impulsar amb èxit aquest sistema a Xile (TAG), Itàlia (Telepass) i Portugal (Via Verda), i en el cobrament mitjançant tecnologia QR. Disposa d'una pàgina web i una app, que ja s'han desplegat a diferents països de Saba, a través de les quals es poden comprar productes 100% digitals. A més, Saba ha potenciat nous sistemes de control, la mecanització de descomptes en caixers, la lectura de matrícula a l'entrada i sortida de l'aparcament i el desenvolupament de serveis associats al cotxe, especialment al vehicle elèctric, i a l'aparcament (cobertura 3G, gestió remota, entre d'altres), a més de noves activitats de microdistribució urbana d'última milla sostenible. L'objectiu, per tant, és entendre l'aparcament com un hub de serveis de mobilitat urbana sostenible. Sempre, mitjançant una sèrie d'actuacions en termes d'eficiència energètica que es tradueixen en més estalvi i en l'optimització de la gestió.

Visita saba.es per a descobrir els avantatges d’aparcar a Saba: www.saba.es

Presència de Saba

31 de desembre de 2019