Activitat
del grup Saba

Gestió operativa

L’exercici 2016 ha suposat per a Saba la focalització definitiva en l’activitat d’aparcaments, àrea en la qual la companyia, des de la seva refundació el 2011, ha impulsat iniciatives per distingir-se com un dels principals referents internacionals del sector. En aquests cinc anys, Saba ha augmentat el número d’actius sota gestió en un 81%, fins els 368 aparcaments, i el de places en un 43%, assolint les 195.000.

Les expectatives de recuperació en l’activitat d’aparcaments apuntades el 2015 s’han confirmat el 2016. A nivell global, Saba registra una pujada de l’activitat del 2%, destacant la millora del mercat espanyol, on l’increment s’acosta al 3%. Els dígits positius també s’obren camí a Itàlia, que ha tancat l’exercici més favorable dels últims anys. Portugal, de la seva banda, manté un bon to reforçat per la consolidació dels aparcaments de CPE, adquirits el 2015.

0

Aparcaments

0

Places

Places
0

Països d’operació:
Espanya, Itàlia, Portugal, Xile i Andorra

0

Milions d’hores rotació
(sense gestió)

Hores rotació
0

Abonats
(sense gestió)

Abonats

Activitat comparable 2011-2016

La tendència positiva també té el seu reflex en altres indicadors significatius per a Saba, com la cartera d’abonats, que recull un increment de doble dígit (+14%) el 2016. El comportament de les variables macroeconòmiques i de consum, juntament amb una oferta comercial adequada i proactiva, han fet possible també l’increment del nombre d’hores de rotació, que pugen un 9% respecte l’anterior exercici.

  • Grup Saba Espanya

El creixement, una asignatura permanent

Noves operacions a Xile, Portugal i Espanya

Saba ha reforçat la seva posició com a primer operador d’aparcaments a Xile, incrementant en un 39% el nombre de places gestionades al país durant l’últim any. En total, la companyia gestiona prop de 18.000 places distribuïdes entre les ciutats de Santiago de Xile, Concepción, Valparaíso i San Bernardo.

A Santiago, Saba es va adjudicar la gestió de l’aparcament de l’aeroport Arturo Merino Benítez, la cinquena infraestructura aeroportuària més concorreguda de l’Amèrica del Sud i la primera incursió de la companyia en aquest sector fora d’Europa. El contracte, amb una durada de tres anys, contempla operar 4.500 places en una primera fase, tot i que aquestes creixeran fins a un total de 5.500 després de l’ampliació de la nova terminal.

També a Xile, Saba va posar la primera pedra en el sector dels estacionaments regulats al fer-se amb l’adjudicació de la zona centre del municipi de San Bernardo, localitat situada a 25 km. de la capital. Un contracte de 500 places per als pròxims quatre anys que confirma Saba com una companyia de referència tant en la gestió d’aparcaments off-street com on-street.

Saba Portugal ha afrontat el 2016 la consolidació del negoci de CPE, companyia que va adquirir a finals de 2015 i que va suposar un increment quantitatiu de centres i places, fet al qual s’ha d’afegir el repte derivat de la implantació d’un nou model de gestió. CPE va significar duplicar la dimensió de Saba al país a l’integrar 19 aparcaments i 8.000 places.

Amb tot, l’aposta pel creixement a Portugal no ha fet més que intensificar-se durant el passat exercici amb l’adjudicació de la concessió de l’aparcament de l’Estádio Universitário, a Lisboa, i el d’Eça, a Póvoa de Varzim, a més del contracte de lloguer de l’aparcament de Lota, també a Póvoa de Varzim. Les tres operacions suposen incorporar 1.100 noves places. Saba gestiona en total una xarxa de 31 aparcaments i quatre zones regulades a Portugal distribuïts en 15 ciutats, amb més de 16.700 places.

A Espanya, després d’una etapa de cinc anys en la qual es van tancar les operacions d’Aena, Adif i Bamsa, que van suposar la incorporació de 189 aparcaments i 102.000 places, Saba s’ha concentrat en garantir la gestió d’aquests grans comptes i a seguir explorant el mercat a la recerca de noves oportunitats.

Fruit d’aquesta estratègia, la companyia va signar el contracte de concessió de l’aparcament d’Amestoy, a Castro Urdiales, durant l’últim trimestre de l’any. Saba explotarà les 750 places d’aquesta instal·lació per un període de 30 anys després de resultar adjudicatària en el concurs impulsat per la Conselleria d’Obres Públiques i Habitatge de Cantàbria el passat estiu. A Catalunya, Saba va culminar la compra de l’aparcament de Montserrat, a Mataró. Amb aquesta instal·lació de 157 places, la companyia amplia la seva presència a la localitat fins arribar als sis aparcaments i les 1.200 places.

D’altra banda, Saba es va adjudicar l’arrendament de l’aparcament de l’Estació de Virgen del Rocío, a Sevilla. El contracte, amb una durada de vuit anys amb possibilitat de quatre pròrrogues anuals, permetrà a Saba seguir reforçant la seva posició a la capital andalusa, on gestiona sis aparcaments.

+0%

de places a Xile

0

Noves places a Portugal

Remodelació instal·lacions

Orientats cap a l’excel·lència en la qualitat del servei

Saba sempre ha apostat per diferenciar-se de la seva competència en base a tres eixos: la innovació comercial i tecnològica, la gestió eficient dels seus actius i la voluntat d’oferir el millor servei al client. Aquest últim aspecte ha centrat l’activitat de la companyia en l’últim any i ho seguirà fent amb la voluntat de consolidar Saba com un referent internacional del sector.

La companyia està immersa en la remodelació integral de les seves infraestructures. El 2016, s’han dut a terme 25 actuacions rellevants i es preveu que aquesta xifra augmenti fins els 31 aparcaments renovats a l’acabar el 2017. Es fa especial èmfasi en la redefinició de places —més àmplies sempre que és possible— i la pintura. Així creix la lluminositat i la sensació de confort.

0

Aparcaments renovats el 2016

0

Places el 2017

Llum col·laborativa / Il·luminació LED

 Llum col·laborativa / Il·luminació LED

Places més àmplies / Imatge moderna i neta

Places més àmplies / Imatge moderna i neta

Il·luminació eficient i intel·ligent: introducció de la llum col·laborativa

En la línia de millorar l’experiència del client, Saba està instal·lant progressivament als seus aparcaments un nou Sistema de Guiatge de Vehicles (SGV) —llums LED que indiquen quan una plaça està disponible— que incorpora una il·luminació addicional, o “col·laborativa”, que permet il·luminar de manera més eficient i uniforme els punts tradicionalment foscos al voltant dels laterals del vehicle.

A més a més, aquest sistema, combinat amb la il·luminació LED del passadís central i amb detectors de presència, permet disposar d’un nivell d’il·luminació idoni, adaptable a cada circumstància i eficient energèticament.

En aquest apartat, no podem oblidar l’esforç efectuat per la companyia en els últims anys amb la finalitat de renovar la tradicional il·luminació dels aparcaments per lluminàries LED. En quatre anys, s’han substituït prop de 40.000 punts de llum en tots els països Saba. Aquesta iniciativa, juntament amb les diferents actuacions pensades per a optimitzar i monitoritzar la gestió, ha permès reduir el consum elèctric fins al 50%.

Nou SGV amb llum col·laborativa

0

Aparcaments

El CAC, una porta oberta al client

Creix el nombre d’aparcaments connectats i el seu paper comercial

El Centre d’Atenció i Control (CAC) de Saba segueix consolidant el seu rol de referència més enllà de la gestió remota dels aparcaments. El 2016, va rebre 39.000 sol·licituds relacionades amb l’activitat comercial i d’Atenció al Client a través dels diferents canals de comunicació. Representa un creixement del 56% respecte l’any anterior.

A més, va atendre més de 95.000 trucades d’interfonia des dels aparcaments, solucionant tot tipus d’incidències i operant en remot set dies a la setmana, 365 dies l’any. El CAC no només millora el nivell d’Atenció al Client, sinó que ja és un autèntic call center amb vocació comercial. És un element diferenciador que seguirà el seu impuls durant el 2017 ampliant la cobertura als aparcaments de Portugal i Itàlia.

Espanya

0%

de la xarxa connectada al CAC

Itàlia i Portugal

Implantació el

2017

Sistemes d’accés i pagament electrònic

Desplegament a tots els països

Generalitzar la implantació del VIA T a les vies d’accés i sortida dels aparcaments ha sigut una constant per a Saba des que el 2012 va ser pionera en la instal·lació d’aquest sistema de pagament dinàmic internacional. A Espanya, 68 aparcaments compten amb el VIA T, que agilitza l’entrada a la infraestructura i afavoreix l’estalvi de temps i carburant.

Amb la intenció de consolidar els avantatges del VIA T a la resta de països on opera la companyia, Saba manté acords amb les concessionàries d’autopistes Atlantia (Itàlia), Brisa (Portugal) i Autopista Central (Xile) per al desplegament del Telepass, Via Verde i TAG, respectivament, a la seva xarxa d’aparcaments.

Espanya - VIA T

VIA T
  • Disponible en 68 aparcaments.
  • 6,7 milions de moviments el 2016 (+18%).

Itàlia - Telepass

Telepass
  • Implantació a l’aeroport de Brindisi (2017).
  • Acord de col·laboració amb Atlantia per a desenvolupar nous serveis (2017).

Portugal - Via Verde

Via Verde
  • > 50% d’ús a la xarxa de Saba Portugal.
  • Acord de col·laboració amb Brisa per a incorporar noves polítiques comercials (2017).

Xile - TAG

TAG
  • 104.000 clients subscrits.
  • Tarificació variable segons el client a Clínica Las Condes (2017).
keyboard_arrow_up