Activitat
del grup Saba

Mobilitat sostenible

Com a empresa líder del seu sector, Saba té la responsabilitat de contribuir a implantar solucions de mobilitat sostenible als territoris on està present. Al llarg de 2016, s’han posat en marxa diverses iniciatives encaminades a reduir la congestió del trànsit urbà, disminuir les emissions de gasos contaminants i el consum de carburants a les ciutats i, en definitiva, fer més eficient la mobilitat urbana. Totes les accions dutes a terme tenen per objectiu participar en la construcció de ciutats i comunitats inclusives, segures, resilients i sostenibles, alhora que pretenen convertir els aparcaments de Saba en veritables nuclis de mobilitat intermodals.

Vehicle elèctric i vehicle compartit

Saba manté la seva aposta decidida pel vehicle elèctric. L’any 2016 es va arribar a la xifra de 154 punts de recàrrega elèctrica a tota la xarxa d’aparcaments, un 4% més que l’any anterior.

A més, les xarxes de Saba i Saba Barcelona Bamsa disposen de 108 punts de recàrrega de Bicing elèctric a Barcelona, desplegats gràcies a un conveni de col·laboració amb l’empresa pública municipal BSM (Barcelona de Serveis Municipals).

D’altra banda, Saba posa a disposició dels seus clients una àmplia oferta de vehicle compartit a Espanya i Itàlia, concretament un total de 140 a Espanya i més de 40 a Itàlia, principalment a Roma.

Vehicle elèctric i vehicle compartit
Punts de recàrrega elèctrica
a la xarxa Saba

Espanya

0

Itàlia

0

Portugal

0

Total

0
Punts de recàrrega elèctrica

Taquilles intel·ligents per al comerç electrònic

La coneguda com a distribució d’”última milla” és un dels punts crítics de la logística del comerç electrònic. Saba, gràcies a l’extensió de la seva xarxa i la seva capil·laritat a les urbs, pot oferir solucions eficients per fer arribar el producte final als compradors a través de taquilles intel·ligents que faciliten el lliurament i la recollida d’articles. Després d’una prova pilot realitzada a Xile i el servei posat en marxa a Itàlia —als aparcaments de Milà, Bolonya i Venècia— s’espera durant el 2017 el desplegament d’un primer test a quatre aparcaments de Barcelona per la implantació posterior a més de 40 aparcaments de tot Espanya. Actualment, està en procés d’estudi implementar aquest servei a la xarxa de Portugal.

D’altra banda, Saba farà el 2017 les primeres experiències en trasters urbans i continuarà amb les iniciatives de microdistribució urbana.

Taquillas inteligentes

El “model Saba” de mobilitat sostenible

Al llarg del 2016 la companyia ha participat en diversos fòrums, entre els quals destaquen el Mobile World Congress i l’Smart City Expo World Congress, per explicar el seu model de mobilitat sostenible.

  • Mobile World Congress: Saba va exposar la seva visió dels aparcaments com a hub urbà en el qual estacionar i pagar resulta còmode, fàcil i intuïtiu gràcies a un ús intel·ligent de la tecnologia.
  • Smart City Expo World Congress: l’esdeveniment va servir de plataforma de llançament de la nova web de negoci. A més, Saba va impartir la ponència Transformació digital per a una mobilitat urbana sostenible i va presentar la nova estratègia d’innovació de la companyia.
El modelo Saba de movilidad sostenible
keyboard_arrow_up