Evolució
2011-2016

Saba Infraestructures tanca el 2016 una etapa en què s’ha centrat de manera gradual en el creixement en l’activitat d’aparcaments, amb la desinversió progressiva del negoci de parcs logístics, finalitzada l’octubre de 2016 amb l’última operació de venda. El creixement i la rotació d’actius han format part del pla estratègic de la companyia des dels seus inicis, amb el convenciment d’aconseguir un posicionament internacional de primer ordre.

Si el 2011 la referència a l’arrencada va ser el projecte de refundació, el 2016 constitueix la culminació d’una primera fase en què la filosofia de la companyia i la seva manera d’actuar han permès assumir una transformació interna, incrementar l’eficiència operativa del Grup, desenvolupar una gestió activa dels contractes i culminar, alhora, oportunitats de creixement, tot implantant, de manera decidida, iniciatives tecnològiques i de reformulació comercial que converteixen Saba en un referent del sector. Tot plegat, sempre sota el fil conductor permanent del servei al client com a eix central.

Magnituds econòmiques de gestió

No inclou el negoci de parcs logístics

Ingressos /Milions €

EBITDA** /Milions €

Marge

(*) Perímetre de gestió sense plusvàlues per desinversions en actius logístics.
(**) EBITDA proforma: benefici de les operacions +/- resultat alienacions + dotació amortizació.
2011: xifres proforma consolidades per als 12 mesos de l’exercici.

Timeline 2011-17 Timeline 2011-17

Factors decisius en el trajecte de Saba des del 2011

Les principals magnituds de la companyia el 2016, la seva evolució des del 2011, són un reflex de l’estratègia dissenyada i executada per Saba i que té com a principals eixos d’actuació:

El creixement de l’eficiència operativa del Grup. La transformació de Saba des del 2011, amb un increment de perímetre significatiu tant qualitativament com quantitativament i en un context inicial de crisi econòmica, s’assoleix de manera simultània amb una millora de la rendibilitat en termes d’EBITDA sobre ingressos. Del 39% el 2011 al 46% el 2016, gràcies a una combinació de gestió d’ingressos, reducció de costos i nous negocis.

La transformació comercial i tecnològica. Necessària per aconseguir la diferenciació respecte de les empreses del sector i posar en marxa solucions que permetin interactuar amb el client i satisfer les seves necessitats de manera directa i eficaç. Davant d’una realitat tecnològica, interconnectada, eficient i canviant, en contínua transformació, l’adaptació de Saba passa per aquesta diferenciació, el valor afegit, la qualitat de servei i els nous productes.

La desinversió en parcs logístics. Saba ha dut a terme entre 2011 i 2016 quatre operacions de desinversió successives, que totalitzen 300 milions d’euros en fons propis i maximitzen el valor d’aquesta línia de negoci, i que han permès dur a terme operacions significatives a Espanya i Portugal, reforçant, a més, la capacitat de Saba per seguir creixent en l’activitat d’aparcaments.

L’optimització de l’estructura financera. L’operació de refinançament tancada el 2014 i la feina continuada en aquesta àrea aconsegueixen adequar aquesta estructura a les previsions financeres de Saba i preserven, a més, la solvència i la sostenibilitat i en minimitzen el cost del deute. En definitiva, dotar Saba de més dimensió, recursos financers i un horitzó temporal necessari per afrontar una nova etapa de creixement.

La gestió dels contractes de la cartera actual. Amb una dinàmica activa que persegueix incrementar els períodes de concessió o els ingressos. En el període 2011-2016, en termes d’EBITDA vençut i renovat, el percentatge d’èxit supera el 75%.

El creixement. L’adjudicació dels contractes d’Aena, Adif, Bamsa i CPE comporta un canvi radical per a Saba, no només pel que fa a la dimensió, sinó també per la complexitat que suposa en la integració d’estructures i equips. Aquestes quatre grans operacions han significat incorporar 189 centres i 102.000 places, amb una inversió acumulada de 400 milions d’euros. A més, Saba ha guanyat 33 nous contractes entre el 2011 i el 2016, que representen 23.000 places.

Activitat i inversió acumulada

Nombre de centres

Nombre de places

545M€

2011-2016

25

anys de
vida mitjana
concessional

Operacions de creixement més significatives

Mapa d'Operacions de creixement més significatives
AENA
0

places
Contracte de gestió/5 anys

ADIF
0

places
Contracte de lloguer/10 anys

Inversió

0M
BAMSA
0

places
Contracte de concessió /25 anys

Inversió

0M
CPE (Portugal)
0

places
Vida mitjana/ 29 anys

Inversió

0M
keyboard_arrow_up