Presentació
de la companyia

Equip directiu

President

Salvador Alemany Mas

Conseller Delegat

Josep Martínez Vila

Àrea de Negoci
Aparcaments Espanya

Jordi Díez

Àrea de Negoci
Aparcaments Internacional

Josep Oriol

Economicofinancera

Josep Maria García

Persones i Organització

Clara Alonso

Tecnologia i Sistemes

José Antonio López

Tècnica

Amadeu Martí

Secretaria General
i Assessoria Jurídica

Carlota Masdeu

Planificació, Control
i Desenvolupament de Negoci

Miguel Ángel Rodríguez

Riscos, Eficiència i Projectes

Joan Viaplana

Comunicació
i Relacions Institucionals

Elena Barrera

keyboard_arrow_up