Presentació
de la companyia

Missió, Visió i Valors

Saba s’inspira i es fonamenta en la seva missió, visió i valors per establir els principis orientadors de gestió de tot el grup.

Missió,
la nostra raó de ser

Donar resposta a les necessitats d’infraestructures al servei de la mobilitat de persones i mercaderies harmonitzant la satisfacció dels clients, accionistes i treballadors amb el desenvolupament de la societat.

Visió,
el nostre objectiu

Ser un operador de referència i lideratge en l’àmbit de la gestió d’infraestructures i prestació de serveis públics, mitjançant:

  • Un CREIXEMENT CONTINUAT, SELECTIU I AMB VOCACIÓ DE PERMANÈNCIA
  • Una gestió i administració eficient
  • L'EXCEL·LÈNCIA en la QUALITAT DE SERVEI
  • El DIÀLEG I EL COMPROMÍS EN LES INICIATIVES DE CERCA DE SOLUCIONS PER A LES NECESSITATS D’INFRAESTRUCTURES en el territori

Els Valors,
la nostra manera d’actuar

CREDIBILITAT

DIÀLEG
I COL·LABORACIÓ

SERVEI
al client

CONFIANÇA
en les persones

EFICIÈNCIA

PROACTIVITAT
i RESPONSABILITAT

keyboard_arrow_up