1Carta del Conseller Delegat

Josep Martínez Vila

Josep Martínez Vila

Des de l'àmbit de la RSC, s'ha posat al servei de les autoritats sanitàries la xarxa d'aparcaments de Saba

Abans de presentar els fets més significatius del 2019, cal fer una reflexió sobre la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la covid-19. Representa una situació molt complexa i sense cap mena de precedent històric, que està posant a prova la capacitat de gestió i d'actuació de ciutadans, empreses, institucions, governs i administracions. Ha alterat, a més, el nostre dia a dia imposant una sèrie de dificultats i restriccions en la gestió dels serveis.

La prioritat de Saba és, en tot moment, procurar la prevenció per al conjunt de tots els empleats, per la qual cosa s'han anat dimensionat els aparcaments i les zones regulades en funció de la situació i de les diferents fases de l'epidèmia per tal assegurar-ne l'operativa i donar servei als nostres abonats i clients.

El Centre d'Atenció i Control (CAC) de Saba, al qual estan connectats aparcaments de tres països de la xarxa i que funciona 24 hores 7 dies a la setmana, ha estat una peça clau en aquesta operativa, gràcies a l'actuació ràpida que va permetre, al principi, habilitar dos centres alternatius i, posteriorment, virtualitzar llocs de treball en el domicili dels empleats.

Des de l'àmbit de responsabilitat social, s'ha posat al servei de les autoritats sanitàries la xarxa d'aparcaments, especialment els que estan a prop de centres hospitalaris i altres d'habilitats per atendre les necessitats del seu personal.

Com a empresa, hem après a canviar la nostra manera de treballar, introduint les noves tecnologies, també en el nostre àmbit personal, i a situar en un lloc rellevant els plans de contingència i de crisi per protegir els empleats i donar continuïtat a les activitats del negoci.

Ja pel que fa al 2019, Saba ha registrat un augment global de l'activitat de l'15%, gràcies a la incorporació al perímetre del Grup del Regne Unit, Alemanya, Eslovàquia i la República Txeca. Destaca en aquest capítol el bon comportament de Portugal. Aquesta mateixa tendència s'observa en els abonats, amb un creixement global del 29%, motivat per la internacionalització de la companyia i les accions comercials, especialment amb la introducció de les noves tecnologies i la posada en marxa d'acords en l'esfera dels nous usos i hàbits de mobilitat (sharing, distribució urbana, microdistribució i càrrega elèctrica, entre d'altres).

En el primer exercici tancat amb els nous països incorporats el desembre de 2018, els ingressos d'explotació del perímetre de gestió de Saba el 2019 van arribar als 296 milions d'euros, un 33% més que l'any anterior, i l'EBITDA de gestió, 138 milions d'euros, un 29% més que el 2019. La inversió va ascendir a 37 milions d'euros. A curt i mig termini, caldrà monitoritzar i fer una supervisió constant de la situació i dels impactes eventuals, tant financers com no financers, de la crisi sanitària.

L'operació de desenvolupament més significativa el 2019 és l'adjudicació, per part d'ANA Aeroportos de Portugal—Vinci, del contracte de gestió integral de la xarxa d'aparcaments dels aeroports portuguesos, tot i que s'han tancat operacions de creixement a tots els països Saba, com ara el contracte de concessió de l'Hospital de Ourense, a Espanya, i el de la gestió de l'aparcament de la Clínica Alemana, ala regió metropolitana de la capital de Xile. Al Regne Unit, es va culminar la renovació del contracte dels aparcaments de la xarxa ferroviària West Midlands Trains, que inclou 32 aparcaments ja s'estan gestionant actualment i la incorporació de 13 de nous, que sumen un total de 9.027 places.

A Itàlia, es van renovar els contractes de concessió dels aparcaments de Verona Università, i de Assissi Matteotti, mentre que a Alemanya es van renovar els contractes d'Andreas Passage i de St Bernward i Palandweg, a Hildesheim. A Eslovàquia, destaca el contracte indefinit de gestió de Penny Market, en cinc ubicacions, i a la República Txeca es va signar la renovació dels contractes de gestió dels aparcaments de P&R Opatov i de Písnice, tots dos localitzats a Praga.

En eficiència operativa i qualitat de servei, cal subratllar que el CAC suma més de 240 aparcaments connectats d'Espanya, Itàlia i Portugal, respecte dels 188 de 2018. Així mateix, la companyia ha consolidat la implementació dels diferents mètodes d'accés i pagament electrònic a 132 aparcaments d'Espanya, Itàlia, Portugal i Xile, amb més de 14 milions de moviments registrats. En la gestió dels sistemes de control, Saba ha desplegat la lectura de matrícules i la sortida dinàmica en aparcaments d'Espanya, Itàlia i Portugal, tant en abonats com en rotació.

El 2019, Saba ha seguit treballant per consolidar la digitalització del seu negoci i, a més, estendre-la a tots els països on és present. Les visites a les webs de comerç electrònic d'Espanya, Itàlia i Portugal arriben als dos milions i el nombre de transaccions se situa en les 18.000.

Els serveis de valor afegit posicionen Saba com un operador de referència i reforcen la figura de l'aparcament com a hub de serveis, en plena coordinació amb la resta dels mitjans de transport, la qual cosa contribueix a reduir el trànsit d'agitació. De quina manera? Saba aposta perquè els seus aparcaments serveixin de petits nodes de microdistribució des dels quals es dugui a terme el repartiment de petites mercaderies amb mitjans unipersonals i sostenibles de mobilitat. Actualment, es disposa de cinc punts a Barcelona, que s'ampliaran a gairebé deu.

La instal·lació de taquilles de comerç electrònic, que permeten recollir o retornar les compres en línia aprofitant les localitzacions cèntriques dels aparcaments, completa aquesta oferta de logística de proximitat. Saba ofereix aquest servei actualment amb 4 operadors a 24 aparcaments (20 a Espanya i 4 a Itàlia) i s'està negociant amb Amazon per a la instal·lació de 36 taquilles.

Finalment, m'agradaria transmetre el meu agraïment més sincer al Consell d'Administració, a l'equip directiu i, en general, als diferents col·lectius de la companyia i a tots i cadascun dels empleats a tots els nostres països per la gran feina feta, gràcies a la qual podem operar i seguir funcionant en un entorn tan complex com el que tenim davant nostre provocat per la pandèmia. Saba és una companyia amb un nivell màxim de professionalitat, esforç i responsabilitat, uns valors que són inherents al negoci i al conjunt de persones que la integren i que ens permetrà seguir endavant amb pas ferm.

keyboard_arrow_up