1Carta del President

Salvador Alemany

Salvador Alemany

El 2019, Saba ha formalitzat operacions de desenvolupament, entre noves operacions i renovacions, a tots els països on opera

Cal fer referència, tot i que aquest sigui un informe anual corresponent a l'exercici de 2019, a la pandèmia de la covid-19 que el 2020 ha provocat una emergència global en tota la població i que ha alterat els nostres hàbits, el funcionament de les empreses i l'economia de manera general. D'aquesta situació, tots n'hem extret lliçons, exemples de reacció, esforç i compromís.

En el cas de Saba, prestem el nostre servei durant 24 hores els 365 dies de l'any i, fins i tot en aquesta situació tan difícil, les autoritats estableixen que la nostra activitat s'ha de mantenir operativa perquè els aparcaments poden ser necessaris per atendre la mobilitat essencial en cas d'emergència i assegurar, a més, que els abonats que ens confien els seus vehicles puguin retirar-los si cal.

Tota l'organització de la companyia està bolcada en la construcció i implementació d'un seguit d'actuacions destinades a preservar la seguretat i salut dels treballadors, evitar la propagació de virus i vetllar per l'operativitat del servei. Accions que hem inclòs en aquest document i que, sens dubte, tenen continuïtat i estan en revisió permanent.

Pel que fa al 2019, vull destacar el procés d'integració dels països que es van incorporar al Grup el desembre de 2018: Regne Unit, Alemanya, Eslovàquia i República Txeca. És un autèntic repte transversal reunir cultures, sistemes d'informació i criteris d'actuació diferents i dotar-los d'un nexe que permeti articular-los en l'estructura de Saba i treballar, alhora, en l'homogeneïtzació de tots els sistemes de gestió interns. Un procés que seguirem implementant en el futur, amb la intenció de seguir insistint en el creixement com a objectiu prioritari.

En aquest sentit, Saba ha formalitzat el 2019 operacions de desenvolupament, entre noves operacions i renovacions, a tots els països on opera.

Es dota així de sentit la voluntat de diversificació geogràfica que explícitament s'ha anat marcant el Grup any rere any. L'adjudicació el 2019 de la gestió dels aparcaments de tots els aeroports de Portugal ha permès a Saba superar per primera vegada les 400.000 places d'aparcament, respecte de les 136.000 de 2011, quan va néixer Saba Infraestructuras. Saba és avui un Grup que opera a 9 països, amb 2.400 persones i més de 1.200 aparcaments situats a 188 ciutats.

Després de l'operació de creixement de 2018 i la integració de nous països, Saba ha mantingut el 2019 una rendibilitat en termes d'EBITDA de les més elevades entre les empreses del seu sector, amb un 42%.

A la millora de la gestió operativa interna i del creixement i diversificació geogràfica, cal afegir-hi el tercer eix d'actuació de la companyia, vinculat a la innovació, les noves tecnologies, la transformació comercial i la concepció de l'aparcament com un autèntic hub de serveis integrat en la política de mobilitat de la ciutat.

Saba ha intensificat durant el 2019, i ho segueix fent el 2020, la seva aposta per l'Smart Parking, l'ecosistema de negocis associats a la infraestructura i a les persones que la utilitzen. Cal destacar aquí l'oferta de servei de càrrega elèctrica a 47 aparcaments i unes 200 places a Espanya, Itàlia, Portugal i Xile, a més de la cobertura 3G als aparcaments que ja es va implementar el 2018. També, els serveis de sharing i rent-a-car, amb acords amb els principals operadors de tres països, amb un impacte del voltant de les 1.500 places d'aparcament. Finalment, serveis de microdistribució i taquilles per a la recollida de productes de comerç electrònic.

Pel que fa a la innovació del negoci i l'impuls a la venda de productes 100% digitals, cal destacar el model de web comerç electrònic, que ja està desplegat a Espanya, Itàlia, Portugal i el Regne Unit, i el llançament, a finals de 2019, de la nova app integrada al web comerç electrònic.

Hem seguit treballant el 2019 en l'aprovació i implementació de diferents normatives i procediments en la línia de consolidar la transparència, l'eficiència, la responsabilitat i la sostenibilitat com a pilars bàsics que guien l'actuació ètica de la companyia. Aquí faria esment de l'aprovació de la Normativa de prevenció de la corrupció i de relacions i atencions amb l'Administració pública i amb tercers.

Mantenim l'exercici de la nostra activitat en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, integrant aquests principis en l'estratègia, la cultura i les accions quotidianes del negoci. En acció social, reforcem la nostra voluntat de participar en projectes a llarg termini en tres línies: iniciatives en l'àmbit hospitalari, el suport a col·lectius desfavorits, especialment infància i famílies, i projectes que tenen en compte l'acció contra el canvi climàtic.

Precisament, en medi ambient hem impulsat un any més millores per reduir l'impacte de la nostra activitat sobre el clima i hem estès a Itàlia i a Portugal la certificació ISO 50001 de Gestió Energètica, amb previsió de implementar-la en breu a Xile i el Regne Unit.

Per finalitzar, en nom de Consell d'Administració i en el meu propi, vull agrair a l'equip directiu i a totes les persones que integren Saba l'enorme esforç i el seu compromís amb la prestació de servei i amb la companyia en tots els seus àmbits. A la dedicació de la gestió diària i de projectes, com ara la integració dels nous països, s'hi suma la capacitat de reacció i d'adaptació mostrada durant la crisi sanitària. Estic convençut que tot plegat ens reforçarà com a empresa, com a col·lectiu i com a individus, a més de preparar-nos per afrontar qualsevol repte de futur.

keyboard_arrow_up