2Covid-19

Actuacions Saba

Davant la crisi sanitària provocada per la síndrome del coronavirus (la covid-19) i, seguint les disposicions i declaracions oficials adoptades pels diferents governs i administracions dels diferents països en els quals opera el grup Saba, la companyia està aplicant una sèrie de mesures per intentar preservar la seguretat i salut dels seus empleats, evitar la propagació del coronavirus i vetllar per l'operativitat dels seus serveis. En tot moment, aquestes actuacions són avaluades i actualitzades de manera continuada.

Mesures de prevenció

 • Seguiment de la salut del conjunt d'empleats: Saba va habilitar un canal únic de consultes i comunicacions sobre la covid-19 i es va informar a tots els empleats sobre quines són les situacions de risc que s'han de comunicar a la companyia per poder aplicar els protocols interns d'actuació que ajudin a preservar, per sobre de tot, la salut i la seguretat de treballadors, clients i proveïdors.
 • Informació actualitzada: s'ha habilitat a la Intranet Saba un bàner amb informació d'interès i actualitzada diàriament en relació amb el coronavirus, perquè tots els empleats la puguin consultar.
 • Higiene personal: tal com han comunicat repetidament les autoritats sanitàries, la higiene personal, sobretot la higiene de mans, és essencial per controlar aquesta pandèmia. Per això, s'ha comunicat a tot el personal la necessitat de rentar-se les mans sovint (amb aigua calenta i sabó) i també se'ls ha facilitat gel antisèptic.
 • Estratègia de teletreball: Saba ha proporcionat els recursos i eines tecnològiques necessaris per fer possible que el personal de serveis centrals treballi des de fora de l'oficina i pugui prestar els seus serveis amb la mateixa qualitat, rigor i immediatesa de sempre.
 • Viatges i reunions: s’han suspès els viatges per motius professionals, tant locals com internacionals, a més de l'assistència a congressos, esdeveniments i reunions, i s'ha reforçat la comunicació per vies digitals, com ara les videoconferències.

Pla de continuïtat de negoci

 • Continuïtat de les activitats: Saba disposa d'un pla de continuïtat de negoci que té en compte els riscos que poden afectar totes les seves operacions i els serveis que es proporcionen als clients.
 • Servei públic: la companyia entén que l'activitat a la seva xarxa d'aparcaments és un servei públic rellevant com a activitat accessòria i necessària per facilitar l'actuació dels serveis crítics i essencials.
 • Operativa: s'ha mantingut, en la mesura que les circumstàncies, l'evolució d'aquesta crisi sanitària i les disposicions de les autoritats ho han permès, l'operativa de la xarxa d'aparcaments i l'activitat de Centre d'Assistència i Control (CAC), que dóna servei a la xarxa d'aparcaments d'Espanya, Itàlia i Portugal. Aquesta operativa s'ha dut a terme amb l'estructura mínima necessària, atenent sempre a l'activitat i al control adequat de les instal·lacions i la seguretat dels empleats.
 • Contacte permanent amb les autoritats: la companyia es manté en contacte permanent amb les Forces de Seguretat de l'Estat i les autoritats competents en matèria de mobilitat, per tal de preservar i garantir que els empleats dels aparcaments i del CAC puguin arribar al seu centre de treball amb tota normalitat.
 • Divisió de la feina: en el cas del Centre d'Atenció i Control (CAC), s'ha procedit a dividir els equips de treball en blocs independents i plenament operatius amb l'objectiu de reduir al màxim el risc de contagi per la menor densitat de persones i preservar la continuïtat dels serveis. També s'han habilitat dos centres alternatius ubicats en dos aparcaments, alhora que s'ha treballat amb gran esforç per virtualitzar llocs de treball del CAC en el mateix domicili dels empleats i evitar, així, el desplaçament fins als centres de treball i facilitar el teletreball.
 • Clients: totes aquestes mesures tenen com a objectiu mantenir, en la mesura que sigui possible, la qualitat del servei per als clients, l'eficiència en la gestió i el compromís d'excel·lència que sempre cerca Saba. Per fer-ho possible, s'utilitzen totes les eines i canals tecnològics de què es disposa, a més d'un tracte humà directe i flexible, que sigui capaç d'atendre totes les peticions de la millor manera possible, responent a les circumstàncies excepcionals que es viuen.

Des de l'àmbit de responsabilitat social, s'ha posat al servei de les autoritats sanitàries la xarxa d'aparcaments, especialment els que estan a prop de centres hospitalaris i altres d'habilitats per atendre les necessitats del seu personal.

A causa de la naturalesa d'aquesta crisi sanitària, aquest conjunt de mesures és un procés viu i en evolució constant. Des de Saba es revisen, complementen i adapten les actuacions segons l'evolució dels esdeveniments. I, per descomptat, es manté una comunicació oberta per informar puntualment de qualsevol nova mesura adoptada.

En moments difícils i crítics com els que es viuen, la força i la feina de les persones i de les empreses és el factor que ajudarà a avançar i combatre, sempre des de la responsabilitat individual i col·lectiva, aquesta pandèmia.

  PLA DE REINCORPORACIÓ

 • Preservar la salut i la seguretat dels empleats. Activar mesures d'acompanyament i suport, assegurar les condicions de seguretat i minimitzar els riscos de contagi durant l'activitat laboral.
 • Impulsar el retorn progressiu. Ajustar les mesures a la realitat de cada país, centres de treball i empleats. Reforçar la confiança, establir un pla de comunicació continu i fer seguiment i ajustos constants.
 • Estimular canvis i aprofitar noves i millors pràctiques. Consolidar tendències i conductes en les maneres de relacionar-se i treballar, algunes derivades de les noves tecnologies, per millorar l'eficiència i la presa de decisions.
keyboard_arrow_up