7Informació financera

Accionistes

Accionistes

El 31 de desembre de 2019 l'accionariat de Saba Infraestructuras està format per CriteriaCaixa, que ostenta el 99,5% de les accions, mentre que el 0,5% restant està en mans d'uns 1.800 accionistes, entre titulars i cotitulars.

La companyia disposa de l'Oficina de l'Accionista, amb una sèrie d'eines que permeten, a més de mantenir el contacte regular, oferir informació que pugui ser d'interès per als accionistes. Amb una gestió clarament orientada a la qualitat de servei, l'Oficina de l'Accionista va donar resposta el 2019 a 295 consultes, majoritàriament vinculades a les distribucions de prima d'emissió fetes el 2019, a més de peticions sobre la celebració de la Junta General d'Accionistes.

keyboard_arrow_up