7Informació financera

Gestió del risc de negoci

Gestió del risc de negoci

El Grup té establerta una política de gestió de riscos basada en una metodologia d'identificació, anàlisi i avaluació de la diversitat de riscos del negoci. Per risc s'entén l'esdeveniment que pot impactar negativament en el compliment dels objectius estratègics de la companyia. El conjunt de tots els riscos es categoritza sobre la base de diverses tipologies definides prèviament, establint, al seu torn, un grau de priorització, uns mecanismes de gestió i uns plans d'acció orientats a reduir els diversos riscos a un nivell acceptable.

Els principals riscos de negoci identificats són els següents:

Ecosistema de la mobilitat: Identificació i execució del paper de Saba a l'ecosistema actual de mobilitat. Canvis en l'Administració i en la política urbanística a les ciutats (noves zones urbanístiques, restricció de trànsit en àrees cèntriques, etc.) i canvis en la mobilitat i hàbits de circulació de les persones (nous serveis de transport alternatius, cotxe elèctric o cotxe compartit, entre d'altres).

Maduresa dels contractes: Riscos derivats de l'antiguitat de concessions i contractes en cartera i del grau de capacitat per substituir-los per noves oportunitats de negoci que n'assegurin el creixement.

Innovació tecnològica: Desenvolupament de la innovació tecnològica proactiva a mitjà i llarg termini, alineada amb l'estratègia i tenint en compte els requeriments de tots els departaments del Grup.

Definició, identificació i gestió de client: Alineació dels productes i proposta de valor de la companyia amb les necessitats dels clients en tots els països, assegurant els nivells de qualitat desitjats.

Competència: Treballar per assegurar la sostenibilitat del negoci tenint en compte els competidors de productes substitutius existents (aparcaments).

keyboard_arrow_up