3 Saba

Missió, visió i valors

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Saba s’inspira i es fonamenta en la seva missió, visió i valors per establir els principis orientadors de gestió de tot el grup.

Missió: Donar resposta a la necessitat de mobilitat sostenible, oferint capacitat d'aparcament i serveis complementaris a client.

Visió: Ser líder internacional en el sector dels aparcaments i serveis a la mobilitat sostenible, sent referent en qualitat de servei, innovació i tecnologia.

Els Valors,
la nostra manera d’actuar

La filosofia de gestió i desenvolupament de la companyia es basa en:

  • La perspectiva i visió de permanència a llarg termini en la gestió dels seus negocis i en el desenvolupament de noves inversions.
  • Mantenir un perfil industrial i amb compromís, a més de responsabilitat i participació activa en la gestió. No es preveuen, per tant, inversions financeres.
  • La gestió eficient. Optimitzar el know-how de la gestió buscant les millors pràctiques i la consecució d'economies.
  • Excel·lència en la qualitat de servei i servei a client.
  • Vinculació amb l'entorn i el territori: interacció i sensibilitat amb les administracions públiques.
keyboard_arrow_up