3 Saba

Model de negoci

Model de negoci

Saba és un operador industrial de referència en el desenvolupament de solucions en l'àmbit de la mobilitat urbana, especialitzat en la gestió d'aparcaments. La companyia desenvolupa seva activitat amb visió industrial en tots els àmbits del sector de l'aparcament i disposa d'excel·lents ubicacions, fruit d'una política de creixement selectiu per garantir els màxims estàndards de qualitat, innovació i experiència. Tot això sota l'eix conductor del servei al client com a pilar central, el factor diferenciador de Saba.

En el tancament de l'exercici 2019, Saba disposa d'una plantilla de més de 2.400 persones i està present en 188 ciutats de nou països d'Europa i Amèrica Llatina, gestionant 1.231 aparcaments i 403.003 places.

0

places

Places
0

aparcaments

Aparcaments
0

països

Països
0

ciutats

Ciutats
0

empleats

Empleats

(dades a 31 de desembre de 2019)

El model de negoci de Saba es basa en la ubicació geogràfica privilegiada dels seus actius, l'excel·lència en la qualitat de servei i l'enfocament comercial, a més de la introducció proactiva de tecnologia, la gestió dels seus contractes i una mida adequada que facilita l'eficiència, la competitivitat i la internacionalització. El Grup té una combinació d'actius en diferents etapes del seu cicle de vida, la majoria dels quals en etapa madura amb marges elevats, un factor que permet finançar els actius en etapa de desenvolupament. La vida mitjana dels contractes és, actualment, de 21 anys, la qual cosa garanteix el futur de l'empresa.

L'objectiu de Saba és convertir-se en un operador europeu líder en el servei públic de mobilitat urbana i gestió d'infraestructures mitjançant un creixement continu, selectiu i sostenible. La conservació d'un perfil industrial amb compromís, responsabilitat i participació activa en la gestió forma part de la filosofia d'actuació i desenvolupament de Saba, que adopta així un enfocament a llarg termini per a l'avanç dels seus interessos comercials.

Saba treballa amb la convicció d'arribar a la innovació més avançada i noves estratègies comercials, incorporant serveis intel·ligents associats a la mobilitat de persones i vehicles. Va ser pionera en la instal·lació del VIA T a Espanya i va impulsar amb èxit aquest sistema a Xile (TAG), Itàlia (Telepass) i Portugal (Via Verda), i en el cobrament mitjançant tecnologia QR. Disposa d'una pàgina web i una app, que ja s'han desplegat a diferents països de Saba, a través de les quals es poden comprar productes 100% digitals. A més, Saba ha potenciat nous sistemes de control, la mecanització de descomptes en caixers, la lectura de matrícula a l'entrada i sortida de l'aparcament i el desenvolupament de serveis associats al cotxe, especialment al vehicle elèctric, i a l'aparcament (cobertura 3G, gestió remota, entre d'altres), a més de noves activitats de microdistribució urbana d'última milla sostenible. L'objectiu, per tant, és entendre l'aparcament com un hub de serveis de mobilitat urbana sostenible. Sempre, mitjançant una sèrie d'actuacions en termes d'eficiència energètica que es tradueixen en més estalvi i en l'optimització de la gestió.

A més a més, Saba és conscient que els millors resultats sempre estan vinculats a les millors maneres d'operar. Avançar cap a una competitivitat sostenible i socialment responsable és un repte d'excel·lència per a les empreses de primer nivell. És caminant cap a aquests criteris sostenibles i socialment responsables que Saba aconseguirà el nivell d'excel·lència adequat per consolidar-se com la companyia de referència que és i que aspira a seguir sent.

Saba és membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides i exerceix la seva activitat en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, especialment els que tenen relació amb l'acció pel clima, les ciutats i comunitats sostenibles, amb el desenvolupament de solucions en l'àmbit de la mobilitat urbana i la innovació, millora i tecnologia de les infraestructures.

keyboard_arrow_up