5Smart Parking

Infraestructures innovadores

Infraestructures innovadores

Saba no s'atura en l'afany de convertir els seus aparcaments en la referència del sector, duent a terme actuacions a gran part de la seva xarxa per actualitzar i redefinir-ne les instal·lacions d'acord amb els últims estàndards de qualitat i innovació fixats per la companyia. Amb aquest esforç, els aparcaments són més funcionals, lluminosos, segurs i sostenibles. Un clar exemple del valor diferencial de Saba en el sector.

El 2019, Saba ha renovat un total de 44 aparcaments i ha superat les 19.000 places a Espanya, Itàlia, Portugal i Xile. Especialment significatives són les actuacions a l'aparcament de la plaça de Catalunya, a Barcelona. Amb l'obertura d'aquest centre, inaugurat el 1967 al costat d'uns altres quatre aparcaments a la Ciutat Comtal, naixia Saba. Actualment, més de 50 anys després, la infraestructura torna a ser un referent d'innovació i funcionalitat. També s'ha posat al dia una altra infraestructura rellevant a Barcelona, com és l'aparcament de la Catedral, situat en ple nucli antic de la ciutat.

INSTAL·LACIONS RENOVADES
(FINS A 2019)

0

A ESPANYA, ITÀLIA, PORTUGAL I XILE

PLAÇA DE CATALUNYA (BARCELONA)

CATEDRAL (BARCELONA)

El procés de redefinició de la imatge de Saba posa l'accent en l'ampliació de les places, sempre que sigui possible, però també en un disseny que afavoreix una lluminositat i una sensació de confort més elevades. És en aquest àmbit en el qual es fonamenta la millora de l'experiència del client. Per aconseguir-ho, la companyia està instal·lant progressivament en els seus aparcaments un nou sistema de guiatge de vehicles (SGV) —llums LED que indiquen quan una plaça està disponible— que incorpora una il·luminació addicional, o "col·laborativa", que permet il·luminar de manera més eficient i uniforme els punts tradicionalment foscos de l'entorn dels laterals del vehicle.

A més, aquest sistema, combinat amb la il·luminació LED del passadís central i amb detectors de presència, permet disposar d'un nivell de llum idoni adaptable a cada circumstància i eficient energèticament. En aquest apartat, no podem oblidar l'esforç efectuat per la companyia en els últims anys per tal de renovar la tradicional il·luminació dels aparcaments per lluminàries LED.

  • Nous sistemes de control i sortida dinàmica.
  • Sistemes de guiatge de vehicles d'última generació.
  • Millor senyalització i dissenys de pintura innovadors.
  • Més il·luminació 100% LED.
  • Mesures reforçades d'eficiència i seguretat.
keyboard_arrow_up