5Smart Parking

INTRODUCCIÓ

Saba insisteix des de fa anys en una redefinició constant dels seus aparcaments. Actualment, més enllà de considerar les seves instal·lacions pel nombre de places, la companyia té en compte altres factors com ara l'espai disponible obert per a diferents usos. Entendre la instal·lació com un gran contenidor de serveis de mobilitat sostenible, un hub que aprofita les localitzacions estratègiques en els centres de les ciutats i el seu servei ininterromput per treballar com un agent integrat en la política i en la cadena de la mobilitat de la ciutat, en plena coordinació amb la resta de mitjans de transport, per tal de contribuir a reduir el trànsit d'agitació.

Aquest nou ecosistema urbà només pot encaixar en l'àmbit de l'Smart Parking. Perquè només un aparcament que disposi de les últimes tecnologies, amb la més gran i millor connectivitat i amb un personal format per respondre a les demandes dels clients, pot oferir hub de serveis sostenibles.

Parlem d'instal·lacions on conviuen diferents mitjans de transport, d'ús privat i públic, però, sobretot, d'un entorn dinàmic i connectat en el qual s'afavoreix la intermodalitat i, fins i tot, es concentren nous usos destinats a comerç electrònic o la microdistribució. Els aparcaments de Saba són part de la solució a les necessitats actuals de les ciutats. Són pols on intercanviar vehicle privat per transport públic; superfícies on guardar amb seguretat els vehicles que roben espai a les persones quan estan estacionats en superfície; nodes que actuen com a petits magatzems per a la distribució d'última milla i permeten combatre, així, el trànsit creixent de furgonetes de repartiment; punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i, a partir d'ara, el lloc on trobar qualsevol servei de mobilitat sharing. Els aparcaments de Saba són també el futur de les ciutats.

keyboard_arrow_up