6Sostenibilitat i compromís social

Eficiència energètica

Eficiència energètica

En el marc de directrius i eines en les quals es basen les polítiques de Grup, la companyia disposa d'una plataforma anomenada "Monitor", ja consolidada a Espanya i Itàlia en anys anteriors, implantada a Portugal el 2019 i de la qual se'n preveu la propera implantació a Xile el 2020, la qual cosa suposa més del 90% de la xarxa. Aquest sistema de control dels consums mitjançant la monitorització en temps real de les instal·lacions és bàsic per al bon desenvolupament del sistema d'eficiència energètica ja implantat i es tradueix en un estalvi més elevat del consum. Gràcies a aquest sistema s'ha aconseguit un estalvi energètic de l'11% a Espanya, del 9% Portugal i del 8% a Itàlia.

Així mateix, Saba continua promovent l'aprenentatge en línia per a la formació i sensibilització en matèria de medi ambient i eficiència energètica per a un aprenentatge adient dels seus empleats pel que fa a l'estalvi de consum elèctric, gestió de residus i mobilitat sostenible. Respon a accions concretes com ara la il·luminació LED o la instal·lació d'ascensors d'alta eficiència energètica. A més, a Espanya s'han posat a disposició dels clients places per a vehicles elèctrics.

Tot plegat avala el posicionament de Saba en matèria mediambiental i eficiència energètica a través d'un sistema integrat de gestió (SIG) i l'obtenció de la certificació ISO 40001 a Espanya, el Regne Unit, Itàlia, Portugal i Xile. Pel que fa a l'ISO 50001, obtinguda a Espanya, Itàlia i Portugal, se'n preveu la implantació a mig termini al Regne Unit i Xile. A més, des de l'any passat la companyia està immersa en el projecte META, ideat per incorporar millores que incideixin en el comportament energètic, l'estalvi de consum i el canvi climàtic.

keyboard_arrow_up