6Sostenibilitat i compromís social

Medi ambient

Medi ambient

Ser responsable amb el medi ambient no només és rellevant des del punt de vista de la sostenibilitat, sinó que és crític des de la perspectiva empresarial: no és possible una mobilitat sostenible sense un enfocament adient que tingui en compte l'estalvi d'energia i la reducció d'emissions. El Grup, conscient d'això, incorpora el canvi climàtic com a part de la seva estratègia empresarial, impulsant iniciatives que contribueixin a avançar en la transició ecològica i cap a una economia baixa en carboni.

Des de 2011, Saba porta a terme un seguit d'actuacions identificades com les millors pràctiques en termes d'eficiència energètica mediambientals. Es tradueix, precisament, en més estalvi, amb una reducció al mínim de les emissions de CO2 a través de la millora dels processos i la compra d'equips energèticament eficients, d'acord amb la legislació vigent, amb l'objectiu de reduir l'impacte mediambiental de l'activitat.

keyboard_arrow_up