6Sostenibilitat i compromís social

Petjada de carboni

PETJADA DE CARBONI

Des de 2011, Saba calcula anualment la seva petjada de carboni amb l'objectiu de conèixer l'impacte de l'empresa en el canvi climàtic, així com l'evolució de les emissions. Aquest impacte es mesura a través d'un inventari en el qual s'estableixen els límits operacionals d'acord amb el que s'estableix a The Greenhouse Gas Protocol. A Corporate Accounting and Reporting Standard i a les directrius de l'ISO 1406-1:2012.

La petjada de carboni s'organitza en abastos segons el grau d'incidència que l'activitat pugui tenir sobre cadascun d'aquests. L'abast 1 fa referència al gasoil de les flotes de vehicles, les fuites de gasos refrigerants i, com a novetat el 2019, també al consum de gas. L'abast 2 té a veure amb el consum elèctric; i l'abast 3, amb la compra de béns i serveis relacionats amb l'activitat i residus emesos.

Amb la finalitat de seguir implantant mesures de reducció més eficients i avançar cap a l'excel·lència en sostenibilitat, Saba s'ha sotmès de manera voluntària i, per cinquè any consecutiu, a una verificació del càlcul de la petjada de carboni per una tercera part independent, sempre amb la convicció d'oferir la màxima transparència i una anàlisi exhaustiva de les dades. El resultat d'aquest càlcul revela que un 95% de les emissions de Grup són derivades del consum energètic (abast 2), de manera que s'estan duent a terme accions per mitigar el canvi climàtic.

L'augment de les emissions a l'abast 2 és resultat de l'increment de perímetre després de l'operació de creixement de Saba a finals de 2018 i l'entrada a quatre països nous d'Europa.

keyboard_arrow_up