6Sostenibilitat i compromís social

Principals actuacions

PRINCIPALS ACTUACIONS

La creació de valor per a la societat i el medi ambient són prioritats de Saba. Per aquest motiu, tota l'organització treballa encaminada a mantenir una estratègia de sostenibilitat sòlida i gestionar de manera adient els aspectes de més rellevància de caràcter econòmic, ambiental i social. Durant l'exercici 2019, la companyia ha reiterat el seu suport a projectes com el Pacte Global de les Nacions Unides (UN Global Compact), la iniciativa voluntària en matèria de Responsabilitat Social Corporativa més important del món, que compta amb el suport de més de 13.000 entitats en 170 països.

Precisament, d'aquest pacte es desprèn l'Agenda 2030, que detalla els objectius de la comunitat internacional en el període 2016-2030 per eradicar la pobresa i afavorir un desenvolupament sostenible i igualitari. Saba exerceix la seva activitat en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides perquè aquests principis siguin part de l'estratègia, la cultura i les accions quotidianes del negoci.

Per la naturalesa mateixa del negoci, l'activitat de Saba s'exerceix tenint en compte especialment els objectius relacionats amb l'acció pel clima, en la línia de les accions per combatre el canvi climàtic i els seus efectes; les ciutats i comunitats sostenibles, amb el desenvolupament de solucions en l'àmbit de la mobilitat urbana, i la innovació, millora i tecnologia de les infraestructures.

De la mateixa manera, per tenir una visió integral de futur i continuar reforçant la responsabilitat empresarial, cal tenir en compte la resta dels objectius. La salut i el benestar dels treballadors, clients i col·laboradors, reforçant la prevenció de riscos laborals i la instal·lació de recursos als aparcaments, com ara desfibril·ladors; contribuir amb els col·lectius més desfavorits és l'aposta de Saba per acabar amb la pobresa. D'altra banda, la pauta d'un pla d'igualtat per assolir la paritat de gènere; el compliment del Codi Ètic com a referència de comportament a la companyia; participar en la societat oferint treball digne a través de l'increment dels contractes fixos; i aliances de referència per tal d'assolir els objectius proposats, com ara adherir-se a la Societat Espanyola de Compliance (ASCOM), entre d'altres compromisos.

keyboard_arrow_up