Gestió de la pandèmia l'any 2020 i reptes per al 2021

keyboard_arrow_down

La pandèmia provocada per la Covid-19 se situa com el fet més rellevant de l'exercici 2020 i, de la mateixa manera, constitueix el factor més disruptiu de l'activitat de Saba al llarg de tota la seva història. És una crisi sense precedents que ha afectat l'àmbit empresarial i professional, però també el personal. En aquest sentit, tota l'organització lamenta la defunció l'any 2020 de tres col·laboradors de Saba, dos a Barcelona i un al Regne Unit, a conseqüència de la pandèmia. El record de la seva persona i de la seva contribució a la companyia romandrà viu en la nostra memòria.

La companyia va dissenyar i dur a terme l'any 2020 un conjunt de mesures destinades a combatre aquesta situació excepcional, que s'han estès a l'any 2021, revisades i adaptades a l'evolució de la crisi sanitària i que s'emmarquen en un context de limitacions de mobilitat i de restriccions en les activitats econòmiques adoptades per les administracions per contenir la transmissió de la malaltia. Actuacions que en tot moment inclouen un seguiment exhaustiu i proper de tots els indicadors de la pandèmia amb l'objectiu de disposar de registres actualitzats.

L'any 2021, en un entorn d'incertesa i de recessió econòmica global, Saba afronta un conjunt de reptes que li han de permetre assolir, a mitjà i llarg termini, la recuperació de la normalitat a tots els nivells. Tota l'organització treballa de manera cohesionada per aconseguir aquest objectiu.

Més enllà d'accions i reptes, la companyia mantindrà com a principals premisses d'actuació preservar la seguretat i salut dels seus empleats, dels seus clients, evitar la propagació del coronavirus, i vetllar per l'operativitat dels seus serveis.

Gestió de la pandèmia l'any 2020

 • Continuïtat de les activitats

  Saba disposa d'un pla de continuïtat de negoci que té en compte els riscos que poden afectar totes les seves operacions i els serveis que es proporcionen als clients.

 • Servei públic

  La companyia entén que l'activitat a la seva xarxa d'aparcaments és un servei públic rellevant i essencial com a activitat accessòria i necessària per facilitar l'actuació dels serveis crítics i essencials.

 • Atenció a l'empleat

  Des del començament de la crisi, Saba va dissenyar i implementar un pla de comunicació interna per tal d'informar, ajudar i implementar mesures de prevenció per a tots els empleats del Grup, com el canal de consultes i comunicacions sobre la Covid-19 i el bàner amb informació actualitzada a la Intranet. La revisió permanent dels protocols interns d'actuació permet a Saba ajudar a preservar, per damunt de tot, la salut i la seguretat de treballadors, clients i proveïdors.

De la mateixa manera, Saba va posar en marxa, en el segon semestre del 2020, el Programa d'Ajuda a l'Empleat PAEE, centrat a oferir acompanyament emocional al treballador de Saba i que es plasma en un servei gratuït, disponible 24 hores i totalment confidencial d'assessorament psicològic realitzat per un equip d'experts. Un servei que s'uneix a l'acompanyament personal en tots els casos necessaris.

 • Operativa

  El 2020 s'ha mantingut, en la mesura que les circumstàncies, l'operativa de la xarxa d'aparcaments i l'activitat del Centre d'Atenció i Control (CAC), que dona servei a la xarxa d'aparcaments d'Espanya, Itàlia i Portugal. Aquesta operativa s'ha dut a terme amb l'estructura mínima necessària, atenent sempre a l'activitat i al control adequat de les instal·lacions i la seguretat dels empleats. A mesura que han anat canviant els escenaris provocats per la pandèmia, s'han adaptat les estructures, així mateix, a cada situació.

La tecnologia ha constituït una eina essencial per afrontar els reptes actuals i futurs. Els esforços previs que Saba havia dut a terme en aquest camp han permès tant el teletreball en serveis centrals, no només mantenint els processos recurrents sinó implementant nous procediments de monitoratge i control més exigents, com la gestió remota dels mateixos aparcaments amb unes dotacions de personal d'acord amb la baixa activitat que es va experimentar especialment durant els primers mesos de la pandèmia.

En el cas del Centre d'Atenció i Control (CAC), es va procedir en un primer moment a dividir els equips de treball en blocs independents i plenament operatius amb l'objectiu de reduir al màxim el risc de contagi per la menor densitat de persones i preservar la continuïtat dels serveis a les diferents ubicacions. També es van habilitar dos centres alternatius situats a dos aparcaments, alhora que es va treballar amb gran esforç per traslladar els llocs de treball del CAC en el mateix domicili dels empleats i evitar, així, el desplaçament fins als centres de treball i facilitar el teletreball. Igual que amb l'operativa, es monitoren activament pas a pas totes les situacions per anar adaptant els equips.

 • Clients

  El conjunt d'actuacions ha tingut com a objectiu mantenir la qualitat del servei per al client, l'eficiència en la gestió i el compromís d'excel·lència que sempre cerca Saba.

Per fer-ho possible, s'utilitzen totes les eines i canals tecnològics de què es disposa, a més d'un tracte humà directe i flexible, que sigui capaç d'atendre totes les peticions de la millor manera possible, responent a les circumstàncies excepcionals que es viuen. En aquest sentit, des del primer moment en què es va decretar l'estat d'alarma, Saba va recomanar els pagaments electrònics i va implementar una sèrie de mesures, com ara terminis de cancel·lació de productes sense cost o la gratuïtat per als abonats que excedissin les seves franges horàries, entre altres, a més d'impulsar les vendes a través del web.

La digitalització del negoci, potenciant els canals de venda i l'oferta de nous productes adaptats a les noves demandes en un escenari de pandèmia constitueixen un dels objectius en permanent revisió de Saba i seran, sens dubte, impulsos en la recuperació gradual dels nivells d'activitat previs a la crisi de la Covid-19.

Des de l'àmbit de responsabilitat social, s'ha posat al servei de les autoritats sanitàries la xarxa d'aparcaments, especialment els que estan a prop de centres hospitalaris i altres d'habilitats per atendre les necessitats del seu personal. L'evolució de la crisi sanitària i els posteriors requeriments en aquest mateix capítol han portat a Saba a prestar un altre tipus de servei, com és, per exemple, la cessió d'espais per a les campanyes de vacunació.

REPTES
PER AL 2021

Si es té en compte la inseguretat present en un entorn mundial, com evolucionarà la pandèmia i quins efectes tindrà sobre l'activitat econòmica, el principal objectiu per al 2021 és, sense cap dubte, la recuperació de la normalitat a tots els nivells.

I aquesta meta passa per alguns eixos com són, en el marc extern, la flexibilització de les mesures restrictives tant en l'àmbit de la mobilitat com en el de l'activitat econòmica, i en l'intern, les polítiques comercials, mitjançant l'adequació de productes, recuperació d'abonats i impuls als nous canals digitals, així com la recerca de noves oportunitats de mercat, fixant objectius de desenvolupament específics per a cada país. Així mateix, la col·laboració amb les administracions, la situació econòmica de les quals s'ha vist deteriorada en un moment en què han de ser actors principals de la necessària incentivació econòmica, també suposa oportunitat per a Saba.

Es mantindran les mesures de control de les despeses aplicades ja el 2020 des de començaments de la crisi sanitària, amb un monitoratge continuat, prioritzant aquelles inversions no diferibles i amb afectació directa a l'operativa dels aparcaments.

I, en aquest mateix capítol de gestió operativa, Saba seguirà donant resposta a aquesta situació excepcional implementant una sèrie de mesures com és la gestió remota de les infraestructures via CAC, ampliant el nombre d'aparcaments connectats i incorporant nous països (Xile i Regne Unit) als actuals (Espanya, Itàlia i Portugal), a més de la posada en marxa d'iniciatives de negoci estratègiques. Com per exemple el llançament del pagament per matrícula en rotació o la renovació de l'ampliació de productes i serveis de comerç electrònic del web de negoci i de l'app de Saba.

Amb una mirada que va més enllà del 2020, Saba estarà atenta als fons de recuperació impulsats per la Unió Europea d'ajuda a la reconstrucció de l'Europa posterior a la Covid-19, una Europa que serà més ecològica, digital i resilient. Saba treballa en l'estudi de projectes estratègics i la presentació de manifestacions d'interès davant les administracions competents per tal d'optar a les subvencions i préstecs dissenyats per la UE per contribuir a reparar les conseqüències econòmiques i socials immediates provocades per la pandèmia de coronavirus. Amb especial atenció en els projectes dins de l'àmbit de la recàrrega elèctrica, en línia amb l'impuls que la companyia està atorgant al vehicle elèctric, a més de la participació en altres que tenen l'aparcament com a eix central, com ara la microdistribució urbana (última milla) o el disseny de plataformes de mobilitat, entre d'altres.

I tots aquests desafiaments s'hauran d'abordar, com no pot ser d'altra manera, mantenint com a eix primordial la gestió de la seguretat i la salut de tots els empleats de Saba, aplicant per a això mesures de prevenció i control a tots els països on opera la companyia.