Informació de la companyia

Model de negoci

keyboard_arrow_down

Saba (99,5% CriteriaCaixa) és un operador industrial de referència en el desenvolupament de solucions en l'àmbit de la mobilitat urbana, especialitzat en la gestió d'aparcaments. Implementa la seva activitat amb visió industrial en tots els àmbits del sector de l'aparcament i disposa d'excel·lents ubicacions, fruit d'una política de creixement selectiu per garantir els màxims estàndards de qualitat, innovació i experiència. Tot això sota l'eix conductor del servei al client com a pilar central, el factor diferenciador de Saba.

En el tancament de l'exercici 2020, Saba disposa d'una plantilla de 2.068 persones i està present en 182 ciutats de nou països d'Europa i Amèrica Llatina, gestionant 1.155 aparcaments i 387.379 places.

El model de negoci de Saba es basa en la ubicació geogràfica privilegiada dels seus actius, l'excel·lència en la qualitat del servei i l'enfocament comercial, a més de la introducció proactiva de tecnologia, la gestió dels seus contractes i una mida adequada que facilita l'eficiència, la competitivitat i la internacionalització. El Grup té una combinació d'actius en diferents etapes del seu cicle de vida, la majoria dels quals en etapa madura amb marges elevats, un factor que permet finançar els actius en etapa de desenvolupament. La vida mitjana dels contractes és, actualment, de 20 anys, la qual cosa garanteix el futur de l'empresa.

L'objectiu de Saba és convertir-se en un operador europeu líder en el servei públic de mobilitat urbana i gestió d'infraestructures mitjançant un creixement continu, selectiu i sostenible. El perfil industrial, amb compromís, responsabilitat i participació activa en la gestió forma part de la filosofia d'actuació i desenvolupament de Saba, que adopta així un enfocament a llarg termini per a l'avanç dels seus interessos comercials.

La vida mitjana dels contractes és, actualment, de 20 anys, la qual cosa garanteix el futur de l'empresa

Es consolida la internacionalització del CAC, amb 235 aparcaments connectats d'Espanya, Itàlia i Portugal

Saba treballa amb la convicció d'arribar a la innovació més avançada i noves estratègies comercials, incorporant serveis intel·ligents associats a la mobilitat de persones i vehicles. Va ser pionera en la instal·lació dels OBE a Espanya (VIA T) i va impulsar amb èxit aquest sistema a Xile (TAG), Itàlia (Telepass) i Portugal (Via Verde), així com el cobrament mitjançant tecnologia QR. Disposa d'una pàgina web i una app, que ja s'han desplegat a diferents països de Saba, a través de les quals es poden comprar productes 100% digitals. A més, Saba ha potenciat nous sistemes de control, la mecanització de descomptes en caixers, la lectura de matrícula a l'entrada i sortida de l'aparcament i el desenvolupament de serveis associats al cotxe, especialment al vehicle elèctric, i a l'aparcament (cobertura 3G, gestió remota, entre d'altres), a més de noves activitats de microdistribució urbana d'última milla sostenible. Saba entén l'aparcament com un hub de serveis de mobilitat urbana sostenible, sempre sota un seguit d'actuacions en termes d'eficiència energètica que es tradueixen en més estalvi i en l'optimització de la gestió.

Saba s'esforça per ser un Grup de referència en àrees com l'eficiència, la innovació tecnològica i la proactivitat comercial. En aquest sentit, el nostre Centre d'Atenció i Control (CAC) respon de manera transversal a aquest posicionament del Grup. El CAC ha comportat millorar el nivell de l'atenció al client, actuant no només com un centre de gestió en remot, sinó com un veritable "Contact Center" amb vocació comercial que permet a Saba augmentar la qualitat del servei als seus clients.

El 2020, el CAC de Saba ha seguit consolidant el seu paper de referència més enllà de la gestió remota dels aparcaments, en la recerca permanent de la millora de l'experiència del client. En aquest sentit, 2020 ha suposat la continuació del procés d'internacionalització del CAC iniciat el 2017, i consolidat el 2019, amb 235 aparcaments connectats d'Espanya, Itàlia i Portugal.

A més, Saba ha deixat establertes les bases per a la connexió d'aparcaments del Regne Unit, la implementació de la qual s'iniciarà a principis de 2021.

El mes de desembre del 2020, Saba va rebre 158.744 sol·licituds relacionades amb l'activitat comercial i d'Atenció al Client a través dels seus diferents canals de comunicació, a Espanya, Xile, Itàlia, Portugal i Regne Unit. Està previst treballar en la integració d'informació d'Alemanya, República Txeca i Eslovàquia. A més, el CAC va atendre 1,4 milions de trucades des dels intèrfons dels aparcaments d'Espanya, Itàlia i Portugal, el que representa una mitjana d'unes 3.780 trucades diàries, solucionant tota mena d'incidències i operant en remot, set dies a la setmana, 365 dies a l'any.

Durant l'any 2020, les persones i les activitats del Grup s'han vist afectades per la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

Arran d'aquesta pandèmia generalitzada, s'han imposat durant l'exercici 2020 mesures extraordinàries de restricció a l'activitat de les empreses i la llibertat de circulació de les persones i vehicles a tots els països en què Saba desenvolupa la seva activitat, comportant una gran afectació en el servei d'aparcament ofert per Saba.

No obstant això, Saba, en la seva qualitat de prestador d'un servei públic d'aparcament, rellevant com a activitat accessòria i necessària per facilitar l'actuació dels serveis crítics i essencials, ha seguit oferint aquest servei als ciutadans i als seus clients, a excepció d'alguns centres privats i, en els mesos inicials de la pandèmia, de gran part de les zones regulades en superfície, l'activitat de les quals es va suspendre per indicacions dels municipis corresponents.

Durant tot l'exercici, el Grup ha monitorat de forma permanent aquesta pandèmia per minimitzar el seu impacte, protegint la seguretat dels empleats i proporcionant suport als clients, a més de garantir la liquiditat suficient per poder operar amb normalitat.

Actuacions que es troben desglossades en el capítol 2 d'aquest document.

Saba ha monitorat de forma permanent la pandèmia per minimitzar en tot moment el seu impacte

0000
empleats
000000
places
0000
aparcaments
000
ciutats
000
països