Mobilitat urbana sostenible

Aparcaments com a hubs de logística urbana

keyboard_arrow_down

Cada habitant de Barcelona i Madrid rep, de mitjana, prop de 13 paquets a l'any fruit de les seves compres de comerç electrònic, segons els estudis més recents. En nombres absoluts, això representa 22,6 milions de paquets cada any a la Ciutat Comtal i gairebé 40 milions a la capital d'Espanya. Aquests paquets es lliuren principalment utilitzant furgonetes o camions contaminants. De fet, tan sols un 1% d'aquests paquets es distribueixen mitjançant vehicles no contaminants i amb prou feines un 10% són recollits pel client en xarxes de punts de lliurament o en els anomenats "lockers" (taquilles de comerç electrònic).

I el problema encara es fa més evident si tenim en compte els lliuraments fallits, generadors de l'anomenada "logística absurda" (el desplaçament d'un vehicle fins a un punt de lliurament sense poder completar-se aquest, o el desplaçament derivat d'una devolució d'un article lliurat anteriorment). A Barcelona i Madrid, aquests desplaçaments van suposar aproximadament un 15% del total de lliuraments, o cosa que és el mateix, més de 9 milions de recorreguts infructuosos addicionals.

Aquesta dinàmica, absolutament insostenible, genera entre un 20 i un 30% de les emissions de diòxid de carboni i el 40% de la congestió de la ciutat. I no hi ha previsió que aquesta tendència canviï, sinó més aviat el contrari, ja que la compra en línia registra creixements sostinguts d'un 25% anual.

Saba està convençuda de poder ajudar en la gestió d'una Distribució de l'Última Milla (DUM) més sostenible. Per aconseguir-ho, planteja dues línies d'actuació: la creació de microhubs de distribució de mercaderies de proximitat i el desplegament massiu de lockers de recollida i lliurament de productes de comerç electrònic. Com? Aprofitant les immillorables ubicacions dels aparcaments de Saba al centre de les ciutats. Una solució que no s'ha de plantejar com una prova pilot, ja que la companyia fa anys que col·labora amb partners a les dues línies d'actuació. És una proposta en ferm que requereix el compromís d'institucions municipals i supramunicipals perquè juntament amb operadors privats com Saba, però també molts altres, es pugui revertir el que s'ha convertit en el primer problema de mobilitat de les ciutats modernes.

La "logística absurda" suposa un 15% del total de lliuraments a Barcelona i Madrid, més de 9 milions de recorreguts

Distribució d'última milla intel·ligent

  • Micromagatzems on es descarreguen els paquets en hores vall
  • Furgonetes elèctriques transporten els paquets fins a l'aparcament
  • Lliurament a domicili per mitjans sostenibles en àrees pròximes i franges horàries adaptades al client
  • Lockers integrats per recollida i lliurament de paqueteria

Saba aposta perquè els seus aparcaments serveixin de petits nodes de microdistribució (micro-hubs) des dels quals es dugui a terme el repartiment dels paquets de comerç electrònic a peu o amb vehicles elèctrics de mobilitat personal adaptats. Els paquets arriben als micro-hubs preferentment en horari nocturn per reduir la congestió viària. La companyia acull diferents experiències en aquest sentit a Espanya (Barcelona) i Itàlia (Roma) que han demostrat una alta eficiència. Cal tenir en compte que una ciutat com Barcelona rep diàriament més de 135.000 vehicles (procedents de la seva regió metropolitana) per transportar mercaderies en hores punta, sent responsables no només de molts embussos, sinó també d'una bona part de les emissions de diòxid de carboni.

Les administracions han de fer front a una situació que empitjora cada dia amb l'auge del comerç electrònic, aprofitant les infraestructures urbanes ja existents, com els aparcaments. La seva ubicació a zones densificades, juntament amb la seva obertura 24 h/365 dies els atorga un paper rellevant per reduir la contaminació i la congestió que provoquen.

Microdistribució a Saba

6 ubicacions operatives a Espanya i Itàlia

L'experiència Geever

A Barcelona, Saba dona acollida, a 5 dels seus aparcaments i des del 2018, a Geever, un operador logístic especialitzat en la distribució de l'última milla. Amb els seus innovadors mètodes de repartiment, basats en micro-hubs, que s'amplien ara amb quatre ubicacions addicionals, han aconseguit reduir els lliuraments fallits a la meitat. Menys lliuraments fallits significa menys contaminació i per tant reduir l'impacte de la logística absurda.

  • Prova pilot (inici 2018)

  • 5 micromagatzems en aparcaments de Barcelona *
    * Previstos 9 el 2021

  • Reducció de lliuraments fallits a la meitat (lliurament tradicional vs. Geever)

  • Futura expansió aprofitant la capil·laritat de Saba

Amb aquestes xifres, les administracions haurien de plantejar-se una regulació de la distribució de l'última milla que no sigui lesiva per al ciutadà i fins i tot aplicar una taxa que beneficiï la logística intel·ligent —amb mitjans sostenibles i en hores vall— i que penalitzi els models que generen congestió i contaminació.

Un plantejament encara més ambiciós podria convertir els hubs, ara per a persones i mercaderies, en magatzems per al petit comerç de proximitat i convertir-los en una via perquè aquests puguin entrar també en el sector del comerç electrònic.

Un plantejament encara més ambiciós podria convertir els hubs, ara per a persones i mercaderies, en magatzems per al petit comerç de proximitat