Sostenibilitat

Equip humà

keyboard_arrow_down

Les persones que conformen Saba són la base essencial per sostenir el que es podria denominar com l'estil Saba: cultura de servei al client, compromís amb l'entorn, responsabilitat i honestedat amb els proveïdors i implicació amb la societat. Saba treballa diàriament per assolir l'excel·lència en la gestió dels recursos humans, vetllant per mantenir una alineació adequada entre les necessitats dels seus professionals i els objectius estratègics de la companyia, a més de garantir els drets i llibertats dels seus empleats a través de mesures per a la conciliació laboral-familiar.

La plantilla de Saba a 31 de desembre de 2020 la formen 2.068 persones, amb una edat mitjana que se situa en els 40 anys. Cal destacar també l'augment del percentatge d'empleats amb algun tipus de discapacitat a Saba, que arriba al 2,4% de la plantilla, fet que evidencia el desig d'oferir igualtat d'oportunitats a tot el talent, independentment de les seves condicions personals.

Les línies estratègiques d'actuació de Saba en l'àmbit de la gestió de persones es tradueixen en: adquisició i desenvolupament de talent, transformació organitzativa, millora contínua i gestió del coneixement, comunicació i gestió del canvi, imatge de l'empresa com a creadora de llocs de treball, compensació i beneficis, seguretat i salut laboral, i relacions laborals.

El 2020, i a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, Saba s'ha vist immersa en una situació excepcional i complexa a escala global, en la qual les persones han estat l'eix estratègic de gestió de la companyia en tots els sentits.

Gestió de la crisi sanitària

Línies globals a ajustar per a cada país i cada centre de treball

Global

Preservar al màxim la salut dels nostres empleats/des, a tots els països

Seguretat i salut

Pla ajustat a les situacions individuals (personals i laborals)
Benestar i confiança

People-centric