Balanç del
President

Salvador Alemany

Després de dos anys marcats per una emergència global sense precedents com és la pandèmia de la COVID-19, ens enfrontem ara a una crisi de gran magnitud com és la invasió d’Ucraïna i el dràstic canvi del context geopolític internacional, amb tots els efectes que se’n deriven. El cost en vides humanes és irreparable i irrecuperable. Des de l’àmbit de responsabilitat social, Saba duu a terme accions per col·laborar en la cura i la manutenció de persones desplaçades a Espanya pel conflicte bèl·lic o en corredors humanitaris en països on operem, com ara Eslovàquia.  

Malgrat que aquest és un resum de l’exercici 2021, cal apuntar una reflexió sobre el marc en què ens situem ara i en el qual variables com l’elevada inflació, l’encariment de subministraments i les matèries primeres o el cost de l’energia tenen un paper rellevant. Estarem atents a les polítiques monetàries i fiscals i a les mesures d’ajustament i estabilitat que al llarg dels mesos vinents es vagin adoptant i supervisarem de manera constant els impactes, tant financers com no financers, derivats d’aquest conjunt de factors.                         

Estem en un canvi del context geopolític internacional, amb tots els efectes que se’n deriven

La companyia ha aconseguit incrementar l’EBITDA fins als 103 milions d’euros

 

Com ho ha fet des de ja fa més de 50 anys, Saba afrontarà totes les situacions que vagin sorgint pel camí amb la capacitat de reacció i adaptació que, per exemple, ens va permetre el 2020 seguir amb l’operativa del servei sense deixar de preservar la salut de l’equip humà en tot moment, abans i ara. I el 2021, amb afectacions en l’activitat causades encara per l’epidèmia de COVID-19, especialment el primer trimestre, hem mantingut aquest esperit de superació, treballant amb la finalitat d’adequar l’aparcament a les necessitats de mobilitat dels clients i de les ciutats, i concebent la xarxa d’aparcaments com a hubs de serveis de mobilitat per a persones i mercaderies.

Pel que fa a les magnituds principals de l’exercici 2021, i en un entorn de recuperació a partir del segon trimestre de l’any gràcies a la millora progressiva global de la situació epidemiològica, la companyia ha aconseguit incrementar l’Ebitda fins als 103 milions d’euros.

Hem compaginat les mesures d’optimització, eficiència operativa de negoci, eficiència energètica i gestió de la despesa amb la implantació d’iniciatives de negoci que ens permeten posicionar-nos com a referents del sector. És el cas de l’adequació dels canals de comercialització (digitalització del negoci, web i app) a les noves necessitats sorgides amb la pandèmia (productes per a nous hàbits de mobilitat). Així mateix, hem mantingut el creixement, sempre selectiu, com un dels vectors de la companyia.

En aquest capítol, i com al 2020 i malgrat els efectes de la crisi sanitària, Saba ha tancat el 2021 operacions de desenvolupament, entre nous projectes i renovacions, en la major part dels països en què operem. A Espanya, cal destacar el contracte de concessió de l’aparcament de l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón, amb prop de 900 places.

Finalment, cal incidir en el creixement a Alemanya, amb sengles adjudicacions de contractes de lloguer als centres comercials de City Galerie (1.611 places), a la ciutat d’Aschaffenburg, prop de Frankfurt, i Bergedorf (660 places), a Hamburg. Saba és avui un grup que gestiona més de 382.000 places en 1.051 aparcaments, té una plantilla de 2.099 persones i està present en 179 ciutats de 9 països.

De la mateixa manera, seguim actius en el procés de sol·licitud de reequilibris de les concessions per corregir l’impacte de la COVID-19, tenint en compte que SABA va seguir prestant els serveis al llarg de la pandèmia, en ser considerats essencials, malgrat les dràstiques restriccions circulatòries.

Saba s’ha reforçat al 2021 com un operador de referència i ha consolidat el rol de l’aparcament com una peça essencial per regular la congestió viària i un node intermodal de la xarxa urbana de mobilitat. Els aparcaments no són part dels problemes generats pel trànsit a les ciutats. Són part de la solució. Són hubs de servei de mobilitat, punts que aprofiten les localitzacions estratègiques als centres urbans, la seva capil·laritat a tota la ciutat el seu servei ininterromput per treballar com un agent integrat en la política per treballar com un agent integrat en la política i en la cadena de la mobilitat de persones (sharing, vehicle elèctric) i, així mateix, de mercaderies (última milla).

El juny del 2021, Saba va entrar en l’accionariat de Geever, operador especialitzat en la distribució de mercaderies de l’última milla, realment sostenible, eficient i de proximitat. Feia tres anys que Saba i Geever col·laboraven en una prova pilot en 9 aparcaments de Barcelona amb uns resultats excel·lents, que fan possible reduir furgonetes en hora punta i, per tant, la congestió i les emissions, amb entrada de mercaderies en horari nocturn i amb lliurament de vehicles sostenibles i unipersonals. L’impacte en mobilitat es tradueix en què, després d’aquests anys de prova, els lliuraments fallits s’han reduït per sota del 10%, fent que el model de distribució sigui més eficient des de la perspectiva de la sostenibilitat.

Així mateix, i dins del mateix apartat d’última milla, cal destacar que Saba ha ampliat l’oferta per recollir productes d’e-commerce a les taquilles que estan situades als aparcaments de la seva xarxa: a Itàlia (InPost), Espanya (Pudo, Amazon i Aliexpress), el Regne Unit (Amazon) i Portugal (Correios de Portugal).Tenim prop de 120 taquilles en aquests quatre països.

Saba és avui un Grup que gestiona més de 382.000 places en 1.051 aparcaments, té una plantilla de 2.099 persones i està present en 179 ciutats de 9 països

Els ciutadans han de poder optar a una oferta global de serveis de mobilitat de qualitat i en règim d’intermodalitat

Considerem que és clau prendre decisions, consensuades i estudiades, que garanteixin la mobilitat urbana essencial de les persones, gestionant-la i no tan sols amb restriccions. Que els ciutadans puguin optar per una oferta global de serveis de qualitat i en règim d’intermodalitat. Els nous hàbits de consum de les persones, amb el canvi de paradigma que comporta, i una orientació més escorada cap a la sostenibilitat, entre altres factors, demanen un debat profund entre tots els actors implicats per assegurar el futur de moltes generacions, buscant un equilibri entre la sostenibilitat i l’activitat i economia de les ciutats.

Mantenim l’acompliment de la nostra activitat dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i reiterem el nostre compromís amb el territori i enfocats a complir els criteris ESG (medi ambient, acció social i bon govern).    

En medi ambient, incorporem la lluita contra el canvi climàtic com a part de la nostra estratègia empresarial, impulsant iniciatives que contribueixin a avançar en la transició ecològica i cap a una economia baixa en emissions de carboni. Per exemple, estenent a Espanya, Itàlia, Portugal i Xile, i ben aviat al Regne Unit, la Certificació ISO 50001 de Gestió Energètica.

Pel que fa a govern corporatiu, Saba ha dut a terme durant el 2021 una actualització del Manual de delictes aprovat el 2017 i ha seguit i analitzat l’aprovació i la difusió del Codi Ètic en el conjunt dels països en què opera el Grup. En acció social s’han mantingut, i fins i tot augmentat, tots els compromisos adreçats a protegir col·lectius desafavorits i projectes hospitalaris vinculats principalment a la infància. El 2021, s’ha posat el focus en l’obertura d’actuacions en aquest àmbit en països com Itàlia i Portugal.

Vull acabar aquest balanç amb un record, després de dos anys de pandèmia, per a les persones que ens van deixar, amics, familiars i companys. També vull agrair, en nom del Consell d’Administració, el compromís que han demostrat tots els equips dels països que configuren Saba per tirar endavant i aspirar a consolidar-nos com un grup de referència internacional sense deixar mai de costat els valors que des del 1965 sempre ens han identificat. I també vull aprofitar, ara més que mai, per llançar un missatge d’esperança en uns moments convulsos. És precisament en aquestes situacions quan la solidaritat, la resiliència i la superació ens faran més forts com a persones i com a col·lectiu.

Saba ha seguit amb l’aprovació i la difusió del seu Codi Ètic en el conjunt dels països en què opera el grup