ESG: sostenibilitat

Acció
social

El 2021, i malgrat que la companyia va seguir impactada per la pandèmia, tant en termes d’activitat com d’ingressos, es va mantenir la voluntat, la mateixa que el 2020, de donar suport a les accions socials que Saba desenvolupa des del 2011. En una situació en què la solidaritat ha de ser més que mai imprescindible i en la qual empreses i institucions s’han d’implicar amb les persones, amb els territoris, Saba ha mantingut els seus compromisos en aquest àmbit i fins i tot ha ampliat les col·laboracions.

Saba continuarà implicada amb tots els territoris en què opera, identificant projectes a llarg termini que encaixin en l’acció social de la companyia i que s’orienten cap a tres àmbits

Cal destacar el projecte que Saba ha dut a terme el 2021, i ha destina part dels recursos de la campanya institucional de Nadal a una iniciativa promoguda per l’associació italiana Differenza Donna, nascuda a Roma el 1989, amb l’objectiu principal de donar a conèixer, prevenir i combatre la violència masclista contra dones i infants. Entre les diverses actuacions que duu a terme Differenza Donna, com els centres d’acollida per a dones maltractades o accions a escala internacional a fi de lluitar contra l’explotació sexual o laboral de les dones, entre d’altres, destaquen també els programes de prevenció en escoles de tot el país per contrarestar els delictes d’odi, el bullying i el
ciberbullying.

La col·laboració entre Saba i Differenza Donna permetrà implementar programes en escoles de Roma, Perusa, Bari i Verona. Es tracta de projectes de sensibilització adreçats a infants des d’edats primerenques fins a les últimes etapes de la formació universitària i de postgrau que busquen promoure les relacions de gènere en les quals es respecti la llibertat personal i trencar amb tota mena d’estereotips que impedeixen i lesionen greument la convivència.

Saba continuarà implicada amb tots els territoris en què opera, identificant projectes a llarg termini que encaixin en l’acció social de la companyia i que s’orienten cap a tres àmbits. En primer lloc, iniciatives en matèria de la salut i emmarcades en l’àmbit hospitalari, entre les quals destacaria l’acord per impulsar el SJD Pediatric Cancer Center de l’Hospital Sant Joan de Déu, que representarà la construcció de l’hospital oncològic infantil més important d’Europa. 

En segon lloc, el suport a col·lectius desafavorits, amb especial enfocament a la infantesa i a les famílies. Aquí es pot subratllar la col·laboració amb Càritas o Aldeas
Infantiles, l’organització d’atenció directa a la infància més gran de l’Estat espanyol i amb presència en 139 països, entre els quals, la majoria en què està present Saba. L’acord amb el Programa Incorpora de l’Obra Social "la Caixa" també s’inclouria en aquest apartat, amb l’objectiu d’afavorir la inclusió laboral de persones en risc d’exclusió social.

Finalment, projectes que inclouen l’acció contra el canvi climàtic i que entronquen clarament en la filosofia de Saba i el seu rol com a gestor de la mobilitat sostenible.
Destaca aquí la col·laboració amb Plant-for-the-Planet, organització no governamental nascuda a Alemanya, present en 71 països i que té com a objectiu sensibilitzar els infants i els adults sobre els problemes del canvi climàtic i la justícia global.

Totes les col·laboracions es revisen any rere any, se’n fa el seguiment i es manté el suport amb vista a continuar ampliant les accions, sempre dins dels paràmetres establerts a la normativa de Saba. En aquest sentit, la companyia regula internament, i segons el que s’estableix a l’apartat 24 del Codi Ètic, les aportacions i col·laboracions amb tercers de les quals queden excloses les relacionades amb partits polítics o organitzacions que hi estiguin vinculades.