ESG: sostenibilitat

Directrius principals de la sostenibilitat a Saba

El conjunt de l’organització participa i col·labora, en la mesura del que és possible, a implementar la cultura de sostenibilitat establerta. La manera de treballar de Saba és un projecte compartit de compromís, traduït en servei al client, implicació i responsabilitat amb els territoris en què opera, i és part activa del progrés de les ciutats. Tot això, juntament amb la identitat de marca, els aspectes socials i ètics, configuren els elements diferenciadors de Saba. La integració i consolidació de la sostenibilitat en el negoci permet enfortir la transparència i la gestió correcta dels grups d’interès. De fet, el full de ruta que marca l’estratègia de sostenibilitat està alineada amb els GRI Standards.

La manera de treballar de Saba és un projecte compartit de compromís, traduït en servei al client, implicació i responsabilitat amb els territoris en què opera

Crear valor per a la societat i el medi ambient són prioritats de Saba

Crear valor per a la societat i el medi ambient són prioritats de Saba. Per aquest motiu, tota l’organització treballa encaminada a mantenir una estratègia de sostenibilitat sòlida i gestionar de manera idònia els aspectes més rellevants de caràcter econòmic, ambiental i social, com també de bon govern. Durant l’exercici 2021, la companyia ha reiterat el seu suport a projectes com el Pacte Global de les Nacions Unides (UN Global Compact), la iniciativa voluntària més gran en matèria de responsabilitat social corporativa al món, que té més de 15.401 entitats en 164 països d’arreu del món.

Precisament, d’aquest pacte es desprèn l’Agenda 2030, que desgrana els objectius de la comunitat internacional en el període 2016‐2030 per eradicar la pobresa i afavorir un desenvolupament sostenible i igualitari. Saba desenvolupa la seva activitat dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i fa d’aquests principis part de l’estratègia, la cultura i les accions quotidianes del negoci, i també s’involucra en projectes cooperatius que contribueixen als objectius més amplis de desenvolupament.

La innovació social i el desenvolupament formen part de l’ADN de Saba, de manera que complir aquests objectius és la millor manera per assegurar el compromís i l’actuació del Grup com a actor socialment responsable.

L’activitat de Saba es desenvolupa tenint en compte especialment els objectius que concerneixen l’acció pel clima, en la línia de les accions per combatre el canvi climàtic i els seus efectes; les ciutats i les comunitats sostenibles, amb el desenvolupament de solucions en l’àmbit de la mobilitat urbana, i la innovació, millora i tecnologia de les infraestructures.

De la mateixa manera, per tenir una visió integral de futur i continuar reforçant la responsabilitat empresarial, cal tenir en compte la resta dels objectius. La salut i el benestar dels treballadors, clients i col·laboradors, reforçant la prevenció de riscos laborals i la instal·lació de recursos als aparcaments, com ara desfibril·ladors; contribuir als col·lectius més desafavorits és l’aposta de Saba per acabar amb la pobresa. D’altra banda, la pauta d’un Pla d’Igualtat per assolir la paritat de gènere; complir el Codi Ètic com a referència de comportament a la companyia; involucrar-se amb la societat oferint feina digna tot augmentant els contractes fixos, i establir aliances de referència amb la finalitat d’aconseguir els objectius proposats, com ara adherir-se a la Societat Espanyola de Compliance (ASCOM), entre altres compromisos.