Informació de la companyia

Activitat i magnituds principals

La pandèmia provocada per la COVID-19 va continuar afectant l’activitat de la companyia el 2021. Si el 2020, i com a conseqüència de l’impacte ocasionat per la crisi epidemiològica i les restriccions de mobilitat consegüents, es va registrar una caiguda sense precedents de la demanda, el 2021 es va caracteritzar per una recuperació gradual de l’activitat, paral·lela a la millora dels indicadors sanitaris i a la relaxació de les mesures restrictives de mobilitat. En síntesi, un primer trimestre molt marcat encara per l’epidèmia i una tendència més positiva des del mes d’abril que en part es va veure frenada a finals d’any per la irrupció de la variant òmicron.

L’activitat de rotació de Saba el 2021 es va incrementar un 29% respecte de la del 2020, tot i que encara es manté un 30% inferior a la del 2019. Pel que fa a la xifra d’abonats, va créixer un 3% el 2021 respecte de l’exercici del 2020 i va quedar un 9% per sota que el 2019.

Pel que fa a les magnituds principals de l’exercici 2021 i gràcies a la recuperació a partir del segon trimestre, els ingressos d’explotació van pujar a 234 milions d’euros, un 18% superior al 2020, tot i que un 22% encara per sota del 2019. L’EBITDA es va situar en 103 milions d’euros, cosa que representa un 43% més que el 2020 i un 25% menys que el 2019. Saba va invertir 25 milions d’euros en l’exercici 2021.       

Distribució d’ingressos per país

a 31 de desembre de 2021

La companyia continua amb la implantació d’iniciatives per ser referent en el sector

La companyia ha mantingut els esforços per incrementar l’eficiència operativa del negoci, implantar iniciatives que permetin a Saba convertir-se en referència del sector, amb un focus particular en els nous sistemes de suport, noves tecnologies i eficiència energètica, a més de noves fórmules i iniciatives comercials, i a desenvolupar una gestió activa dels contractes, enfocant-se cap al creixement. En iniciatives comercials es continua insistint en el tancament d’acords en l’àmbit dels nous usos i hàbits de mobilitat per a persones (sharing, vehicle elèctric, entre d’altres) i mercaderies (distribució d’última milla).

L’evolució del Grup a curt i mitjà termini continua condicionada pel context macroeconòmic de cada país en què opera, juntament amb factors locals amb una incidència dispar. A aquestes variables, cal afegir-hi els efectes que encara poden sorgir de la crisi sanitària mundial, com també l’impacte que representa l’increment significatiu en el preu de l’energia i el repunt generalitzat de la inflació, que afecta clarament el consum. Saba, en aquest àmbit, està fent una supervisió constant de la situació i dels impactes eventuals, tant financers com no financers, que el conjunt de factors pugui provocar.

De la mateixa manera, Saba continuarà amb les mesures d’optimització i gestió de la despesa. L’adequació dels canals de comercialització, amb un enfocament especial en la via digital, com també dels productes a les demandes actuals, particularment els destinats a cobrir les noves necessitats en postpandèmia (teletreball, per exemple, i flexibilitat laboral), confirma una línia de treball orientada a la millora continuada, que s’ha de traduir en una rendibilitat més gran. Les tradicionals polítiques de creixement selectiu, basat en criteris de rendibilitat i seguretat econòmica i jurídica, com també les accions orientades a gestionar de manera eficient les explotacions i la innovació tecnològica continuaran formant part dels vectors d’actuació de Saba.

L’estructura financera del Grup busca limitar els riscos derivats de la incertesa actual causada per la pandèmia. Al llarg del 2021, la companyia ha continuat treballant per disposar de les eines i la flexibilitat que li permetin poder continuar amb la seva activitat. Així, cal destacar l’esforç que s’ha fet en l’àmbit financer, amb un control exhaustiu de la liquiditat i el deute, que romanen estables i fins i tot s’han reduït, en el cas del deute, malgrat la situació excepcional.

La gestió eficient i la innovació tecnològica són vectors d’actuació de Saba

Balanç consolidat

Milions €
a 31 de desembre de 2021