Informació de la companyia

Consell d’Administració

el 31 de desembre de 2021

President
Salvador Alemany Mas

Data del nomenament 14/12/2011Conseller delegat
Josep Martínez Vila

Data del nomenament 14/12/2011

Vocals
Marcelino Armenter Vidal

Data del nomenament 31/10/2019

José Manuel Basáñez Villaluenga

Data del nomenament 14/12/2011

Óscar Valentín Carpio Garijo

Data del nomenamento 31/05/2017

Estefanía Collados López De María

Data del nomenament 19/06/2013

Adolfo Feijoó Rey

Data del nomenament 31/10/2019

Alejandro García-Bragado Dalmau

Data del nomenament 12/06/2018

Juan José López Burniol

Data del nomenament 14/09/2018

Maria Dolores Llobet María

Data del nomenament 14/12/2011

José María Mas Millet

Data del nomenament 14/09/2018

Elena Salgado Méndez

Data del nomenament 22/06/2020

Joseph Zacharioudakis

Data del nomenament 22/06/2020

Secretària no consellera
Carlota Masdeu Toffoli

Data del nomenament 14/09/2018Vicesecretària no consellera
Silvia Medina Paredes

Data del nomenament 14/09/2018