Informació de la companyia

Missió, Visió
i Valors

Saba s'inspira i es fonamenta en la seva missió, visió i valors per establir els principis orientadors de gestió de tot el Grup.

Missió

Donar resposta a la necessitat de mobilitat sostenible, oferint capacitat d’aparcament i serveis complementaris al client.

Visió

Ser líder internacional en el sector dels aparcaments i serveis a la mobilitat sostenible i és un referent en qualitat de servei, innovació i tecnologia.

Valors,

Els valors indicats reflecteixen la manera d’actuar de Saba.

Orientació a resultats

Millora contínua

Innovació

Confiança en les persones

Compromís

Servei al client

Proactivitat