Mobilitat urbana sostenible

La intermodalitat com a eix
fonamental als aparcaments

La ciutat ha de poder facilitar als ciutadans i visitants una oferta global de serveis de mobilitat, de qualitat i en règim d’intermodalitat entre tots els mitjans de transport. La mobilitat és un procés i en alguns desplaçaments pot incloure la combinació de més d’un dels serveis de mobilitat.

Saba manté acords amb nombrosos operadors de lloguer de vehicles i sharing en diverses ciutats d’Espanya, el Regne Unit i Xile. Aquests serveis assoleixen les 2.450 places d’aparcament aprofitant la capil·laritat de la xarxa de Saba, cosa que permet el model free-floating, basat en vehicles que es poden recollir i estacionar en qualsevol d’aquests hubs.

La companyia està preparada per fer créixer aquests serveis i fer-los progressar gradualment cap a l’electrificació, on ja ha acumulat experiència amb serveis per a patinets i motos elèctriques. Saba també té experiència amb operadors de sharing amb vehicles 100% elèctrics, gràcies a la seva nova política comercial que permet la càrrega vinculada. Igual que un usuari privat, les empreses de sharing es poden beneficiar del mateix sistema de plaça reservada amb carregador elèctric exclusiu. Aquestes iniciatives són el fruit d’un esforç constant per col·laborar amb fabricants de cotxes i operadors per trobar el millor encaix tecnològic i comercial a les seves instal·lacions.

Elements tecnològics com la cobertura 3G a tot l’aparcament, juntament amb l’accés, sortida i pagament a través de la matrícula, afavoreixen que es puguin implementar aquests serveis de valor afegit, que busquen oferir la millor experiència de client als usuaris.

2.450
Places de sharing i rent a car a Espana, Regne Unit i Xile

L’aparcament permet amagar els cotxes, facilita els desplaçaments eficients i en plena coordinació amb la resta de mitjans de transport contribueix a reduir el trànsit d’agitació i les emissions

L’aparcament permet amagar els cotxes, facilita els desplaçaments eficients i plena coordinació amb la resta dels mitjans de transport, en règim d’intermodalitat, contribueix a reduir el trànsit d’agitació i les emissions. 

Saba concep les seves infraestructures com a punts d’intercanvi de mobilitat en integrar tots els modes de transport (bicicleta, patinet, motocicleta i cotxes), ja siguin d’ús personal o compartit (sharing); i en molts casos també exerceix un paper fonamental en la intermodalitat amb el transport públic (estacions de tren/metro/autobús/aeroports) aprofitant les seves situacions privilegiades.        

La societat i els que defineixen les polítiques de mobilitat han de saber valorar adequadament les potencialitats d’unes infraestructures “invisibles” que disposen d’una localització prime per afavorir una mobilitat realment sostenible i equilibrada entre el transport privat i el públic.