Presentació
de la companyia

Els pilars de Saba

Saba és un operador industrial de referència en el desenvolupament de solucions en l’àmbit de la mobilitat urbana, especialitzat en la gestió d’aparcaments. Amb una plantilla de més de 1.400 persones, el Grup està present en cinc països d’Europa i l’Amèrica Llatina i compta amb 195.000 places d’aparcament distribuïdes en 368 centres.

La companyia disposa d’una combinació d’actius en diferents etapes del seu cicle de vida, on predominen aquells en una fase de maduresa, amb marges elevats, que ajuden a finançar-ne d’altres en fase de desenvolupament. Aquesta característica, permet situar la vida mitjana dels actius per sobre dels 25 anys, fet que garanteix el futur de la companyia.

El model de negoci de Saba se sustenta, així mateix, en la privilegiada ubicació geogràfica dels seus actius, l’excel·lència en la qualitat de la prestació del servei i l’enfocament comercial, a més de la introducció activa de la tecnologia, la gestió dels contractes i una dimensió adequada que facilita l’eficiència, la competitivitat i la internacionalització.

Plantilla per països

a 31 de desembre de 2016

0% Espanya
0% Itàlia
0% Xile
0% Portugal
Equip humà
0

Persones

Des del seu naixement el 2011, Saba s’ha fixat el creixement com a principal repte estratègic. Això ha permès sortejar etapes econòmicament adverses amb capacitat per crear valor per a l’accionista. Així, des de 2011 s’ha incrementat en un 81% el nombre d’aparcaments i en un 43% el nombre de places. Una expansió que se sustenta sobre una situació financera sòlida, amb una inversió acumulada de més de 540 milions d’euros en operacions com les d’Adif i Bamsa i CPE, a Portugal.

La companyia va culminar el 2016 la desinversió en l’àrea de parcs logístics, emmarcada en el pla estratègic de reordenació d’actius i que permetrà a Saba créixer amb major capacitat en l’activitat d’aparcaments. Aquestes operacions, unides a les accions de refinançament de la companyia i la cerca permanent d’elements que millorin l’estructura financera, doten Saba de recursos per afrontar una nova etapa de creixement, així com una major eficiència en aquest àmbit.

Saba incorpora una visió de llarg termini i de compromís amb els actius que gestiona i amb les Administracions amb les quals col·labora. El cicle de vida de la companyia és el dels actius en cartera, en molts casos sota concessió (al voltant de 100.000 places d’aparcament), en altres, en propietat, que es complementen amb actius en lloguer i de gestió per a tercers, però en tots prestant un servei públic i de llarg termini. És a dir, la visió de Saba és industrial.

Actius de Saba

Espanya
0*
Places
Itàlia
27907
Places
Portugal
16719
Places
Xile
17728
Places
0**
Total places
0
aparcaments

Xifres al tancament de 2016.
(*) Inclou places gestionades per Saba a Andorra (291 places en règim de lloguer). (**) Inclou places destinades a rotació, lloguer, cessió d’ús i en propietat. No s’hi inclouen places de motos.

keyboard_arrow_up