6Sostenibilitat i compromís social

Accions socials i vinculació amb el territori

ACCIONS SOCIALS I VINCULACIÓ AMB EL TERRITORI

És un fet que les ciutats i la societat evolucionen constantment i, amb això, també ho fa Saba. La companyia està immersa permanentment en un procés de revisió, reformulació i desenvolupament per adaptar-se a les necessitats dels clients i dels ciutadans, sempre orientada a la qualitat de servei a la vinculació amb els territoris en què opera.

Des del seu naixement, l'estil Saba sempre s'ha mantingut amb el compromís de ser partícip de l'evolució de les ciutats i contribuir a la sostenibilitat i a la responsabilitat empresarial. En aquest eix d'actuació, la companyia col·labora amb projectes de responsabilitat social corporativa en els països en els quals té actius.

Les línies d'actuació de Saba en matèria de sostenibilitat i vinculació social s'orienten a tres àmbits, en què es busquen projectes amb els quals la companyia es compromet a llarg termini i que estan sempre vinculats al territori on opera Saba. En primer lloc, iniciatives en matèria de la salut i emmarcades en l'àmbit hospitalari, entre les quals cal destacar l'acord per impulsar el SJD Pediatric Cancer Center de l'Hospital Sant Joan de Déu, que representarà la construcció de l'hospital oncològic infantil més important d'Europa.

Des del seu naixement, l'estil Saba sempre s'ha mantingut amb el compromís de ser partícip de l'evolució de les ciutats i contribuir a la sostenibilitat i a la responsabilitat empresarial

En segon lloc, el suport a col·lectius desfavorits, amb una atenció especial a la infància i a les famílies. Aquí cal subratllar la col·laboració amb Càritas o Aldeas Infantiles, l'organització d'atenció directa a la infància més gran de l'Estat espanyol, amb presència a 139 països, entres els quals la majoria on és present Saba. L'acord amb el Programa Incorpora de l'Obra Social ”la Caixa” també s'inclouria en aquest apartat, amb l'objectiu de la inclusió laboral de persones en risc d'exclusió social.

Finalment, projectes que contemplen l'acció contra el canvi climàtic i que entronquen clarament amb la filosofia de Saba i el seu rol com a gestor de la mobilitat sostenible. Destaca aquí la col·laboració amb Plant-for-the-Planet, organització no governamental nascuda a Alemanya, present a 71 països i que té per objectiu sensibilitzar els nens i els adults sobre els problemes del canvi climàtic i la justícia global.

Totes les col·laboracions es revisen any rere any, se'n fa el seguiment i se'n manté el suport amb vista a seguir ampliant les accions, sempre dins dels paràmetres establerts a la normativa de Saba. En aquest sentit, la companyia regula internament i, segons el que estableix l'apartat 24 del Codi Ètic, les aportacions i col·laboracions amb tercers, de les quals queden excloses les relacionades amb partits polítics o organitzacions que s'hi vinculin.

keyboard_arrow_up