6Sostenibilitat i compromís social

Equip humà

Les persones que conformen Saba són la base essencial per sostenir el que es podria denominar com l'estil Saba: cultura de servei al client, compromís amb l'entorn, responsabilitat i honestedat amb els proveïdors i implicació amb la societat. Saba treballa diàriament per assolir l'excel·lència en la gestió dels recursos humans, vetllant per mantenir una alineació adequada entre les necessitats dels seus professionals i els objectius estratègics de la companyia, a més de garantint els drets i llibertats dels seus empleats a través de mesures per a la conciliació laboral-familiar.

La plantilla de Saba a 31 de desembre de 2019 la formen 2.409 persones, amb una edat mitjana que se situa en els 40 anys. Cal destacar també l'augment del percentatge d'empleats amb algun tipus de discapacitat a Saba, que arriba al 2,3% de la plantilla, fet que evidencia el desig d'oferir igualtat d'oportunitats a tot el talent, independentment de les seves condicions personals.

Distribució de la plantilla per gènere
a 31 de desembre de 2019

71%
29%

Plantilla por països

a 31 de desembre de 2019

(*) Inclou Andorra

Plantilla per rang d'edat

a 31 de desembre de 2019

Saba és conscient que la formació i el desenvolupament professional tenen un paper clau en el procés de creació de valor. Per aquest motiu, anualment s'implementa el Pla de formació, en el qual es treballen aspectes vinculats als coneixements operatius relatius al negoci i els que fan referència a les habilitats professionals. Amb aquest objectiu, la companyia segueix endavant amb la plataforma de formació d'aprenentatge en línia Campus Saba, amb una mitjana de més de 27.900 hores de formació impartides.

Aprenentatge
en línia
Campus Saba

0

HORES DE FORMACIÓ
IMPARTIDES

keyboard_arrow_up