Informació de la companyia

Equip directiu

a 31 de decembre de 2021

President
Salvador Alemany Mas

Conseller Delegat
Josep Martínez Vila

Negoci Aparcaments Espanya
Jordi Díez

Negoci Aparcaments Internacional
Josep Oriol

Economicofinancera
Josep Maria García

Persones i Organització
Clara Alonso

Tecnologia i Sistemes
Joan Manel Espejo

Tècnica
Amadeu Martí

Secretaria General i Assessoria Jurídica
Carlota Masdeu

Planificació, Control i Desenvolupament de Negoci
Miguel Ángel Rodríguez

Integració, Projectes i Mobilitat
Joan Viaplana

Comunicació i Relacions Institucionals
Elena Barrera

Directors de país

Itàlia
Alberto Ceccarelli

República Txeca i Eslovàquia
Mario Grega

Regne Unit
Phillip Herring

Portugal
Marco Martins

Alemanya
Rainer Schneider

Xile
Cristóbal Wagener