Balanç del Conseller Delegat

Josep Martínez Vila

Josep Martínez Vila. Consejero Delegado
keyboard_arrow_down

La pandèmia provocada per la Covid-19 ha estat sens dubte el factor més disruptiu per a l'activitat de la companyia al llarg de la seva història, afectant l'esfera empresarial i professional, però també a la personal. Tots lamentem profundament la defunció l'any 2020 de tres col·laboradors de Saba, dos a Barcelona i un al Regne Unit, a conseqüència de la crisi sanitària. El seu record serà inesborrable per a nosaltres.

En un any complex i exigent com l'any 2020, Saba va dissenyar i dur a terme un conjunt de mesures destinades a combatre aquesta situació excepcional, que s'estenen a l'any 2021, revisades i adaptades a l'evolució de la crisi i que s'emmarquen en un context de limitacions de mobilitat i de restriccions en les activitats econòmiques adoptades per les administracions per contenir la transmissió de la malaltia. Totes sota la premissa de preservar la salut d'empleats i clients i donar continuïtat a la nostra activitat, considerada un servei públic rellevant i essencial.

M'agradaria destacar, d'entre totes les actuacions, el manteniment de l'operativa de la xarxa d'aparcaments, en la mesura de les circumstàncies, així com l'activitat mateixa del Centre d'Atenció i Control (CAC), al qual estan connectats aparcaments de tres països de la xarxa, que funciona 24 hores els 7 dies a la setmana i que ha estat una peça clau en aquesta operativa, gràcies a l'actuació ràpida que va permetre, al principi, habilitar dos centres alternatius i, posteriorment, virtualitzar llocs de treball en el domicili dels empleats.

L'aplicació de la tecnologia ha estat essencial per afrontar l'ingent repte que representa aquesta crisi sanitària i que ha permès el teletreball en serveis centrals des del primer dia, amb les eines digitals adequades, i la gestió remota dels aparcaments mateixos. Així mateix, també ha facilitat impulsar la digitalització del negoci, potenciant els canals de venda i l'oferta de nous productes adaptats a les particulars demandes generades en un escenari de pandèmia. En permanent revisió, estic convençut que aquesta serà una de les palanques en la recuperació gradual dels nivells d'activitat previs a la crisi de la Covid-19.

L'aplicació de la tecnologia ha estat essencial per afrontar el repte ingent que representa la crisi sanitària: teletreball, gestió remota i digitalització del negoci

El CAC suma gairebé 300 aparcaments connectats a Espanya, Itàlia i Portugal, incorporant pròximament aparcaments de Xile i el Regne Unit

El 2020 i a conseqüència de l'impacte ocasionat per la crisi sanitària, l'activitat de rotació comparable de Saba es va reduir un 47% respecte l'any 2019, mentre que la xifra d'abonats va ser un 15% menor que en l'exercici anterior. Pel que fa a les principals magnituds, els ingressos d'explotació ascendeixen a 198 milions d'euros, un 34% inferiors a l'any 2019, i l'EBITDA se situa en 72 milions d'euros, un 48% menys. Saba va invertir 31 milions d'euros en l'exercici de 2020, dels quals 15 milions es van destinar a projectes d'expansió, destacant els 7,5 milions d'euros per a l'adquisició de l'aparcament "Gran Bulevar", a Oviedo.

Entre les operacions de desenvolupament cal destacar el contracte d'arrendament de Picoas Plaza, a Lisboa, per un termini de 30 anys, i el contracte de gestió, en el Regne Unit, dels aparcaments dels hospitals de Buckinghamshire Healthcare NHS Trust, amb set centres situats a l'oest i nord-oest de Londres, amb un total de 2.900 places. A més, Saba i Siemens van formalitzar un acord amb Vivantes, el principal operador d'hospitals municipals d'Alemanya, per explotar els aparcaments de 8 hospitals a Berlín, amb més de 1.200 places, sent la primera operació de Saba a la capital alemanya.

L'evolució del Grup a curt i mitjà termini vindrà condicionada pel context macroeconòmic de cada país on opera, juntament amb els efectes de la Covid-19. Saba, en aquest àmbit, està fent una supervisió constant de la situació i dels impactes eventuals, tant financers com no financers, que la crisi sanitària està provocant, amb un control estricte dels costos i de les inversions.

En aquest punt, m'agradaria recalcar l'esforç dut a terme en l'àmbit financer, amb un exhaustiu control de la liquiditat i del deute, que romanen estables tot i la situació excepcional, i la prolongació del venciment del finançament existent en el perímetre d'aparcaments a Europa (Club Deal).

En eficiència, gestió operativa i qualitat de servei, cal subratllar que el CAC suma actualment quasi 300 aparcaments connectats a Espanya, Itàlia i Portugal, respecte dels 235 de 2019, incorporant pròximament aparcaments de Xile i Regne Unit.

Saba segueix impulsant i reforçant iniciatives de negoci estratègic, com és el llançament del pagament per matrícula, tant en abonats com en rotació

Saba segueix impulsant i reforçant iniciatives de negoci estratègic, com és el llançament del pagament per matrícula, tant en abonats com en rotació, a més de l'ampliació i els serveis de comerç electrònic del web de negoci i de l'app de Saba (amb una remodelació i millora de la funcionalitat en marxa), amb l'extensió a tots els països on opera. Les visites als webs de comerç electrònic d'Espanya, Itàlia, Portugal i Xile arriben als 1,4 milions el 2020 i el nombre de transaccions és de més de 38.800.

Treballem perquè l'aparcament segueixi formant part de la solució a les actuals necessitats de les ciutats, la seva transformació i els nous hàbits dels ciutadans pel que fa a mobilitat. Aparcaments no tan sols per a cotxes i motos, sinó també per a bicicletes i altres vehicles de micromobilitat personal, com els patinets, en règim d'intermodalitat, entre ells, i també amb el transport públic.

De la mateixa manera, l'aparcament té un paper fonamental per esdevenir un node de mobilitat compartida, i a Saba ja en tenim experiència des de fa temps, amb acords comercials amb companyies de car-sharing i de rent a car, per exemple. A més, un paper imprescindible com a punt d'infraestructura elèctrica. Actualment, a Espanya tenim instal·lats 237 punts de recàrrega elèctrica a 57 aparcaments; al Regne Unit Saba disposa de 74 punts en 11 aparcaments; a Portugal, 50 punts de recàrrega a 14 aparcaments; i a Xile, més de 30 punts en 11 emplaçaments. A més, estem ultimant la implementació de places de recàrrega a 15 aparcaments d'Itàlia.

Per acabar, m'agradaria apuntar de manera breu les prioritats i reptes a què fem front l'any 2021 i que situen en primer lloc la cura i la seguretat de tots els empleats de Saba. En segon lloc, la continuïtat del negoci, que ha de seguir sent clau. Haurem de centrar-nos a assegurar l'operativa dels aparcaments, el servei a client, la recuperació dels ingressos, el control estricte dels costos i l'adaptació dels serveis a les noves necessitats dels nostres clients. I, finalment, seguirem treballant per ser un gestor de referència de la mobilitat, amb l'ambició d'afavorir el creixement de la companyia i obrir noves línies d'innovació en el sector que contribuiran a la seva consolidació en el futur.

I tot això ho aconseguirem si seguim confiant en el projecte comú que representa Saba. Si mantenim l'esforç i si albirem, més enllà del curt termini, un futur de recuperació en el qual puguem superar aquest entorn d'incertesa. No puc més que agrair, també en nom de l'equip directiu, el compromís de tot l'equip humà de Saba en uns moments difícils i de gran sacrifici i que ens està permetent superar aquesta situació de crisi pandèmica.