Informació de la companyia

Òrgans de govern

keyboard_arrow_down

Consell d'Administració

a 31 de desembre de 2020

President
Salvador Alemany Mas · Data de nomenament 14/12/2011

Conseller Delegat
Josep Martínez Vila · Data de nomenament 14/12/2011

Vocals
Marcelino Armenter Vidal · Data de nomenament 31/10/2019
José Manuel Basáñez Villaluenga · Data de nomenament 14/12/2011
Óscar Valentín Carpio Garijo · Data de nomenament 31/05/2017
Estefanía Collados López De María · Data de nomenament 19/06/2013
Adolfo Feijoó Rey · Data de nomenament 31/10/2019
Alejandro García-Bragado Dalmau · Data de nomenament 12/06/2018
Juan José López Burniol · Data de nomenament 14/09/2018
Maria Dolores Llobet María · Data de nomenament 14/12/2011
José María Mas Millet · Data de nomenament 14/09/2018
Elena Salgado Méndez · Data de nomenament 22/06/2020
Joseph Zacharioudakis · Data de nomenament 22/06/2020

Secretària no Consellera
Carlota Masdeu Toffoli · Data de nomenament 14/09/2018

Vicesecretària no Consellera
Silvia Medina Paredes · Data de nomenament 14/09/2018

Equip directiu

a 31 de desembre de 2020

President
Salvador Alemany Mas

Conseller Delegat
Josep Martínez Vila

Àrea de Negoci Aparcaments Espanya
Jordi Díez

Àrea de Negoci Aparcaments Internacional
Josep Oriol

Economicofinancera
Josep Maria García

Persones i Organització
Clara Alonso

Tecnologia i Sistemes
Joan Manel Espejo

Tècnica
Amadeu Martí

Secretaria General i Assessoria Jurídica
Carlota Masdeu

Planificació, Control i Desenvolupament de Negoci
Miguel Ángel Rodríguez

Integració, Projectes i Mobilitat
Joan Viaplana

Comunicació i Relacions Institucionals
Elena Barrera