Sostenibilitat

Política de Saba

keyboard_arrow_down

La política de Saba integra el compromís, la responsabilitat i la relació activa amb la societat i el territori com a part indispensable de la filosofia de gestió i desenvolupament de la companyia. Un dels pilars estratègics és l'ètica i la integritat entesa com a transparència, eficiència, sostenibilitat de l'activitat i avaluació de riscos de manera eficient.

El conjunt de l'organització participa i col·labora, tant com sigui possible, en la implementació de la cultura de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) establerta. La manera de treballar de Saba és un projecte compartit de compromís, traduït en servei a client, implicació i responsabilitat amb els territoris en què opera, sent part activa en el progrés de les ciutats. Tot plegat, juntament amb la identitat de marca i els aspectes socials i ètics, són els elements diferenciadors de Saba. La integració i consolidació de la RSC en el negoci permet enfortir la transparència i la gestió correcta dels grups d'interès. De fet, el full de ruta que marca l'estratègia de sostenibilitat s'alinea amb els GRI Standards.

La creació de valor per a la societat i el medi ambient són prioritats de Saba. Per aquest motiu, tota l'organització treballa encaminada a mantenir una estratègia de sostenibilitat sòlida i gestionar de manera adient els aspectes de més rellevància de caràcter econòmic, ambiental i social. Durant l'exercici 2020, la companyia ha reiterat el seu suport a projectes com el Pacte Global de les Nacions Unides (UN Global Compact), la iniciativa voluntària en matèria de Responsabilitat Social Corporativa més important del món, que compta amb el suport de més de 12.600 entitats en 160 països.

Informació completa sobre sostenibilitat i acció social inclosa en la Memòria de RSC de Saba 2020

https://saba.eu/ca/RSC/informe-rsc

Saba exerceix la seva activitat en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides perquè aquests principis siguin part de l'estratègia, la cultura i les accions quotidianes del negoci. Per la naturalesa mateixa del negoci, l'activitat de Saba s'exerceix tenint en compte especialment els objectius relacionats amb l'acció pel clima, en la línia de les accions per combatre el canvi climàtic i els seus efectes; les ciutats i comunitats sostenibles, amb el desenvolupament de solucions en l'àmbit de la mobilitat urbana, i la innovació, millora i tecnologia de les infraestructures.

De la mateixa manera, per tenir una visió integral de futur i continuar reforçant la responsabilitat empresarial, cal tenir en compte la resta dels objectius. La salut i el benestar dels treballadors, clients i col·laboradors, reforçant la prevenció de riscos laborals i la instal·lació de recursos als aparcaments, com ara desfibril·ladors; contribuir amb els col·lectius més desfavorits és l'aposta de Saba per acabar amb la pobresa. D'altra banda, la pauta d'un pla d'igualtat per assolir la paritat de gènere; el compliment del Codi Ètic com a referència de comportament a la companyia; participar en la societat oferint treball digne a través de l'increment dels contractes fixos; i aliances de referència per tal d'assolir els objectius proposats, com ara adherir-se a la Societat Espanyola de Compliance (ASCOM), entre d'altres compromisos.